Bociani interes


Bociani interes: artykuł nr 478

2005-03-30 00:40:05 Zoologia

Do Żywkowa, warmińskiej wsi za Górowem Iławeckim, w której bocianom dobrze się żyje, przyleciało już sześć ptaków. Na kilkunastu mieszkających tu gospodarzy przypada kilkadziesiąt bocianich par. Życie wsi toczy się wokół bocianów - gospodarze tak uprawiają rolę, by nie niszczyć im żerowisk. W jednym gospodarstwie wybudowano wieżę widokową, z której można zaglądać wprost do gniazd.

Tuż obok powstaje muzeum bociana (organizuje je Północnopodlaskie Towarzystwo Ochrony Ptaków, pieniądze wyłożył producent serka Łąki Warmii). Od piątku dwóch przewodników będzie opowiadać turystom o życiu bocianów. Za opowieści nie trzeba płacić. Wejście na wieżę widokową kosztuje 2 zł.

Gazeta.pl Joanna Wojciechowska, Olsztyn

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z zoologii