REKARTON


REKARTON: artykuł nr 4854

2007-07-27 02:19:32 Ekologia

Dobrowolne Porozumienie na rzecz rozwoju systemu zbierania i recyklingu odpadów opakowaniowych po kartonach do płynnej żywności zostało podpisane w Ministerstwie Środowiska. Na podstawie Dobrowolnego Porozumienia ruszył program "REKARTON", który zapewni dodatkowe fundusze na budowę systemu zbierania i recyklingu zużytych kartonów do płynnej żywności

W dniu 2 lipca 2007 r. w Warszawie przedstawiciele przemysłu spożywczego i dostawcy materiału opakowaniowego, podpisali "Dobrowolne Porozumienie na rzecz rozwoju systemu zbierania i recyklingu odpadów opakowaniowych po kartonach do płynnej żywności". Patronat nad Dobrowolnym Porozumieniem objął Minister Środowiska Jan Szyszko.

Na podstawie Dobrowolnego Porozumienia powstaje program "REKARTON", którego celem jest wspieranie rozwoju selektywnego zbierania i recyklingu odpadów opakowaniowych po kartonach do płynnej żywności. Program zapewni dodatkowe fundusze organizacjom biorącym udział w zbieraniu opakowań, recyklingu oraz edukowaniu konsumentów na temat segregacji opakowań kartonowych. Oznacza to dla środowiska zmniejszenie strumienia odpadów składowanych na wysypiskach oraz jednocześnie spadek zapotrzebowania na celulozę pierwotną o ilość, jaka będzie odzyskiwana. "REKARTON" to wspólna inicjatywa przedsiębiorców i organizacji ich zrzeszających, zajmujących się wprowadzaniem na polski rynek produktów pakowanych w kartony do płynnej żywności oraz dostawców tych opakowań. Prace nad Dobrowolnym Porozumieniem oraz programem "REKARTON" trwały wiele miesięcy. W opracowaniu i realizacji jego koncepcji uczestniczyły środowiska naukowe i eksperckie oraz organizacje działające na rzecz rozwoju gospodarki żywnościowej i opakowaniowej. Na każdym etapie prac utrzymywana była ciągła współpraca z Ministerstwem Środowiska.

"Jestem przekonany, że zawarcie [...] porozumienia w znaczący sposób przyczyni się do redukcji ilości kierowanych do składowania odpadów i zwiększenia poziomu ich recyklingu, co jest zgodne z polityką ekologiczną państwa. Szczególnie godny uznania jest fakt, że koncepcja porozumienia opiera się na dobrowolnej współpracy [.] mającej na celu zorganizowanie systemu gospodarowania odpadami opakowaniowymi z opakowań kartonowych", stwierdził prof. Jan Szyszko komentując powody, dla których Dobrowolne Porozumienie zostało objęte patronatem Ministra Środowiska. "Sukces programu "REKARTON" wymaga zorganizowania systemu selektywnego zbierania odpadów po kartonach oraz edukacji społeczeństwa w zakresie segregacji odpadów. "REKARTON" jest odpowiedzią przemysłu na te oczekiwania" - zauważył Tadeusz Pokrywka, prezes Krajowej Izby Gospodarczej "Przemysł Spożywczy", jednego z pomysłodawców i sygnatariuszy Porozumienia.

Program "REKARTON" wspomoże finansowo sortownie odpadów komunalnych, firmy zajmujące się zbieraniem i wywozem odpadów, oraz gminy tak, aby zapewnić firmom zajmującym się recyklingiem (głównie wytwórcom papieru) regularne dostawy surowca. Środki finansowe na wspomaganie tych organizacji będą pozyskiwane od przedsiębiorstw, które wprowadzają na rynek produkty pakowane w kartony do płynnej żywności na podstawie dobrowolnej "dopłaty recyklingowej". Rada Porozumienia, która została powołana 2 lipca 2007 r. będzie sprawowała bieżącą kontrolę nad funkcjonowaniem programu "REKARTON" i opracowywała roczne plany operacyjne. Określi także na każdy kolejny rok wysokość dopłaty recyklingowej za tonę opakowań do płynnej żywności wprowadzonych na rynek. Środki uzyskane w ten sposób, będą przeznaczone na rozwój systemu zbierania i recyklingu kartonów do płynnej żywności,. Korzyści z programu odniosą uczestnicy systemu, przemysł papierniczy, a przede wszystkim środowisko.

Dobrowolne Porozumienie jest pierwszym tego typu rozwiązaniem zastosowanym w Polsce i obejmie cały rynek kartonów do płynnej żywności. Realizacja programu "REKARTON" będzie prowadzona na zasadzie "non profit". Program "REKARTON" daje gwarancję, że środki finansowe będą przeznaczone na zbieranie i recykling rzeczywiście wyłącznie tego rodzaju opakowania. Będzie to skuteczne, przejrzyste i równocześnie efektywne kosztowo rozwiązanie. Dzięki patronatowi Ministra Środowiska oraz szerokiemu zaangażowaniu przedsiębiorców działających na rynku opakowań kartonowych w to przedsięwzięcie, działalność programu "REKARTON" ma duże szanse powodzenia.

www.REKARTON.pl

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z ekologii