Konkurs dla doktorantów: Stypendium Naukowe im. Anny Pasek


Konkurs dla doktorantów: Stypendium Naukowe im. Anny Pasek: artykuł nr 48901

2010-09-07 02:15:43

Już po raz III Fundacja im. Anny Pasek organizuje Konkurs stypendialny, którego finalista otrzyma prestiżowe Stypendium Naukowe im. Anny Pasek w wysokości 45 000 PLN

Celem Stypendium jest wspieranie wyróżniających się naukowo, młodych doktorantów, podejmujących badania o znaczeniu praktycznym, realizowane z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi i technik Systemów Informacji Geograficznej (GIS) i teledetekcji środowiska.

Stypendium objęte jest honorowym patronatem Dyrektora Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego i Firmy ESRI Polska.

Stypendium im. Anny Pasek składa się z dwóch części: stypendium(grantu) badawczego, oraz stypendium personalnego. Kwota stypendium badawczego wynosi 20 000 PLN i jest w całości przeznaczona na realizację projektu badawczego. kwota stypendium personalnego to 25 000 PLN. Kwota stypendium personalnego nie podlega rozliczeniu.

Szczegółowe informacje na temat stypendium i warunków konkursu, przesyłam w załączniku. Informacje o stypendium dostępne są również na stronie Fundacji: www.annapasek.org/stypendium

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z