Liczenie nietoperzy na Szlaku Podkowca


Liczenie nietoperzy na Szlaku Podkowca: artykuł nr 49007

2011-01-04 01:44:51 Zoologia

Miłośnicy nietoperzy, który chcą się przyczynić do ochrony tych ssaków mogą się przyłączyć do akcji "Szlakiem Podkowca". Projekt polega na liczeniu wylatujących z kolonii podkowców - najrzadszych nietoperzy w Europie - na 10 "przystankach szlaku". Wyniki liczenia będą gromadzone i udostępniane poprzez interaktywną stronę internetową. Akcja rozpoczyna się wiosną.

Jak informuje organizator akcji - Polskie Towarzystwo Przyjaciół Przyrody "pro Natura", gdy zapada zmrok podkowce opuszczają swoje schronienia. Jest to wspaniała okazja, aby policzyć wylatujące nietoperze - nie niepokojąc ich przy tym.
Podkowce będzie można policzyć w 10 miejscowościach, w dokładnie wyznaczonych miejscach, które będą przystankami na szlaku. W Jaworkach przystankiem będzie wieża zabytkowego kościoła, w Wojkowej - wiosce położonej w Beskidzie Sądeckim - mała szkoła. Z kolei w Starej Morawie, nietoperze na schronienie wybrały sobie Stary Wapiennik, przy drodze do Jaskini Niedźwiedziej w Kletnie.

Pozostałe przystanki znajdują się w miejscowościach: Nowe Rybie, Gruszów, Bukowiec, Trzciana, Korzkiew, Burgrabice, Górki Wielkie.

W jaki sposób obserwować podkowce? Jak informują organizatorzy akcji, od połowy maja do końca sierpnia, kiedy kolonie rozrodcze podkowców przebywają na strychu, można obserwować ich wylot na żerowisko. W tym celu należy wieczorem stanąć w pobliżu budynku, w miejscu gdzie dobrze widoczny jest dach.

Bezpośrednio po zachodzie słońca - po około 10 minutach - najpierw nieśmiało wylatują tzw. zwiadowcy. "Wylatują, zataczają koło i wracają na strych. Prawdopodobnie w ten sposób sprawdzają, czy na zewnątrz jest bezpiecznie. Po zwiadowcach, rozpoczyna się właściwy wylot. Nietoperze wylatują szybko jeden po drugim. Gdy wydaje się, że wylot się zakończył wylatuje jeszcze kilku maruderów" - informują organizatorzy.

Zaznaczają, że podkowce unikają otwartych przestrzeni, dlatego zwykle wylatujące ssaki możemy obserwować na niewielkim odcinku nieba. Cały wlot trwa około 20 minut.

Osoby, które chcą wziąć udział w akcji powinny zalogować się na stronie www.szlakiempodkowca.pl, a po przeliczeniu nietoperzy wpisać ich liczbę na danym przystanku. Uczestnicy akcji mogą "zdobyć" kolejne przystanki zarówno jednego lata, jak i po jednym przystanku na rok.

Organizacje przyrodnicze dzięki zgromadzonym danym dowiedzą się więcej na temat stanu populacji tych nietoperzy i potrzeb ich ochrony.

"Podkowiec mały to jeden z najbardziej zagrożonych nietoperzy w Europie. W Polsce występuje jedynie na południu kraju, na terenach górskich i wyżynnych. Jest to nietoperz, którego tryb życia jest silnie związany z człowiekiem. Zimuje w jaskiniach i piwnicach, przy czym jest bardzo wymagający - korzysta jedynie ze stosunkowo ciepłych obiektów podziemnych. Latem tworzy kolonie na strychach. Najczęściej można go spotkać na obszernych poddaszach starych kościółków i cerkwi, niekiedy również szkół, dworów i innych budynków. Zapewne ma zamiłowanie do piękna, gdyż bardzo często są to cenne zabytki architektoniczne" - informują organizatorzy akcji.

Akcja "Szlakiem Podkowca" jest częścią projektu "Ochrona podkowca małego w Polsce", realizowanego dzięki dotacji Unii Europejskiej oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Dzięki uprzejmości: PAP - Nauka w Polsce

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z zoologii