Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu w 2011 roku obchodzi jubileusz 60-lecia


Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu w 2011 roku obchodzi jubileusz 60-lecia: artykuł nr 49006

2011-01-04 01:42:36 Ciekawostki

Uroczyste obchody zainauguruje Koncert Noworoczny połączony z aukcją obrazów na rzecz wrocławskiej Kliniki Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej, który odbędzie się 14 stycznia. Główne uroczystości jubileuszowe odbędą się w październiku.

Honorowy patronat nad wydarzeniem objął Prezydent RP - Bronisław Komorowski. Jednym z patronów medialnych jubileuszu jest serwis Nauka w Polsce - Polskiej Agencji Prasowej.
Na towarzyszącej styczniowemu koncertowi licytacji zostaną wystawione obrazy olejne, akwarele, tempery i grafiki artystów plastyków z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu i wrocławskiej ASP, a także prace studentów architektury krajobrazu, w tym ręcznie malowane jedwabne chusty i ceramika. W sumie pod młotek pójdą 43 dzieła sztuki.

Licytacja odbędzie się w Instytucie Architektury Krajobrazu. Poprowadzą ją prof. Zbigniew Dobrzański z Katedry Higieny Zwierząt i Ichtiologii oraz dr Anna Borcz z Instytutu Architektury Krajobrazu.

"Główne uroczystości jubileuszowe potrwają trzy dni i rozpoczną się 13 października posiedzeniem uczelnianego konwentu i odsłonięciem tablicy poświęconej doktorom honoris causa. W uroczystościach jubileuszowych wezmą udział wszyscy rektorzy uczelni publicznych, którzy zbiorą się na posiedzeniu plenarnym Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich" - informuje rzecznik UP Małgorzata Wanke-Jakubowska.

W roku jubileuszowym planowany jest też cykl przedsięwzięć, które mają podsumować dokonania uczelni, pokazać jej wkład w rozwój nauki, edukacji i wdrożeń, ale też uświetnić uroczystości rocznicowe.

W maju odbędą się "Dni Przyrodników" adresowana do szerokiego grona odbiorców, które mają przybliżyć ofertę uczelni na rzecz środowiska naturalnego. Ponadto poszczególne wydziały, a także instytuty i katedry zorganizują własne konferencje tematyczne. Wszystkie przedsięwzięcia organizowane w roku jubileuszowym będą włączone w obchody 60-lecia uczelni, którym towarzyszy hasło "Z myślą o przyszłości".

"W 2011 roku przypada również 155. i 130. rocznica utworzenia poprzedniczek Uniwersytetu Przyrodniczego, których czujemy się spadkobiercami - Wyższej Szkoły Rolniczej w Dublanach i Akademii Medycyny Weterynaryjnej we Lwowie. Rok 2011 to także 130. rocznica nauk rolniczych we Wrocławiu" - zapowiada rzeczniczka uczelni.

________________________
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu działa od 1951 roku. Najpierw funkcjonował jako Wyższa Szkoła Rolnicza, od 1972 r. znany był pod nazwą Akademia Rolnicza. Obecną nazwę Uniwersytet uzyskał w 2006 roku. Obecnie na 5 wydziałach i 19 kierunkach studiów Uniwersytet Przyrodniczy kształci blisko 10 tys. studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych. W 37 instytutach i katedrach pracuje ponad półtora tysiąca osób, w tym ponad 220 profesorów i doktorów habilitowanych.

Dzięki uprzejmości: PAP - Nauka w Polsce

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z ciekawostek