Eurobiotech 2011


Eurobiotech 2011: artykuł nr 49045

2011-02-18 03:19:30 Biotechnologia

Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Rolniczy oraz firma Targi w Krakowie mają zaszczyt organizowania kongresu pod nazwą IV Congress of Polish Biotechnology and IV Eurobiotech 2011, który odbędzie się w dniach 12 - 15 października 2011 roku, w Krakowie. Kongres zostanie uroczyście otwarty przez wykład plenarny, który wygłosi Laureatka Nagrody Nobla w dziedzinie chemii Profesor Ada E. Yonath.

Eurobiotech 2011 jest kontynuacją cyklu konferencji zapoczątkowanych w 2007 roku i poświęcony jest poszczególnym dziedzinom biotechnologii. Tematem głównym Kongresu Eurobiotech 2007 była "zielona biotechnologia", zaś kolejna edycja w 2008 dedykowana była "czerwonej biotechnologii". W roku 2010 tematem przewodnim była "biała biotechnologia".

Organizatorzy Kongresu: Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, PAN, PFB, Targi w Krakowie Sp. z o.o.

Eurobiotech 2011

Więcej informacji na stronie organizatorów: http://www.eurobiotech.krakow.pl/

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z bitechnologii