Porozumienie Politechniki Gdańskiej z Catalysis Research Center z Japonii


Porozumienie Politechniki Gdańskiej z Catalysis Research Center z Japonii: artykuł nr 6682

2010-03-18 15:19:22 Biotechnologia

Porozumienie o wymianie naukowej i kadrowej podpisze w czwartek Politechnika Gdańska z Catalysis Research Center, działającym na Uniwersytecie Hokkaido w Japonii. Uczelnie mają już za sobą udane wspólne prace badawcze i publikacje, teraz chcą tej współpracy nadać charakter formalny, a dzięki temu bardziej intensywny. Uroczystość rozpocznie się 18 marca o godz. 12 w gabinecie rektora naszej uczelni, prof. Henryka Krawczyka.

Politechnika Gdańska oraz Uniwersytet w Hokkaido planują wymianę naukową w dziedzinie katalizy oraz fizykochemii powierzchni i dziedzin pokrewnych. W pierwszej fazie współpraca zostanie oparta o kadrę naukową i badania prowadzone na Wydziale Chemicznym. Inspiracją do podpisania umowy stały się bowiem dotychczasowe kontakty Katedry Technologii Chemicznej pod kierunkiem prof. dr. hab. inż. Jana Hupki.

? Cztery lata w grupie badawczej prof. Bunsho Ohtaniego z Hokkaido, światowego eksperta w dziedzinie fotokatalizy spędziła dr inż. Ewa Kowalska z naszej katedry ? tłumaczy dr hab. inż. Adriana Zaleska z zespołu prof. Hupki. ? Najpierw pojechała na dwa lata w ramach prestiżowego stypendium JSPS (Japan Society for Promotion of Science), a kolejne dwa lata stażu były finansowane przez rząd japoński w ramach programu Postdoctoral research fellow under a program of GCOE (Global Center of Excellence).

Wiosną ubiegłego roku na staż do Hokkaido University wyjechała kolejna młoda badaczka z Politechniki Gdańskiej ? mgr inż. Anna Zielińska. Spędziła w Japonii trzy miesiące.

Gdyby w skrócie ująć obszar wspólnego zainteresowania naukowców z Japonii i Katedry Technologii Chemicznej, można powiedzieć, że interesuje ich fotokataliza, czyli procesy chemiczne inicjowane światłem. ? A głównie te, które zachodzą w obecności dwutlenku tytanu i promieniowania ultrafioletowego, wykorzystywane do degradacji zanieczyszczeń w wodzie, w fazie gazowej, do powierzchni samoczyszczących, tj. szyb samoczyszczących, tkanin samoczyszczących, czy samoczyszczących elementów architektonicznych ? tłumaczy dr Adriana Zaleska. ? Ponieważ dwutlenek tytanu jest wzbudzany pod wpływem promieniowania ultrafioletowego i to jest z naszego punktu widzenia niekorzystne, staramy się tak go zmodyfikować, aby reagował na promieniowanie światła widzialnego. Chcemy korzystać z odnawialnego źródła energii, jakim jest słońce i wokół tego celu najogólniej rzecz ujmując ogniskują nasze działania.
Warto dodać, że opracowaniem nowych metod otrzymywania fotokatalizatorów aktywnych w świetle widzialnym zajmuje się w tej chwili większość grup badawczych na świecie, ponieważ pozwoli to na opracowanie tanich i przyjaznych dla środowiska technologii oczyszczania wód, ścieków, konwersji CO2 do lekkich węglowodorów czy generowania wodoru poprzez rozkład wody.

Porozumienie zostanie wstępnie podpisane na 5 lat, ale po upływie tego czasu może zostać przedłużone. Już wiadomo, że w drugiej połowie roku prof. Bunsho Ohtani z Japonii planuje przyjechać do Gdańska z piętnastogodzinnym kursem dla doktorantów.
Na początku współpraca oprze się na bazie potencjału badań prowadzonych na Wydziale Chemicznym, ale dr Zaleska spodziewa się, że do pracy zaproszone mogą zostać również zespoły działające na innych wydziałach naszej uczelni. ? Pewne badania mają charakter interdyscyplinarny, więc jeśli będzie możliwość wykorzystania materiałów przygotowanych na naszym wydziale czy właśnie na uczelni japońskiej, przez inne wydziały, będziemy zachęcali zainteresowanych do współpracy.

Delegacja z Uniwersytetu Hokkaido podpisze porozumienia z trzema uniwersytetami w Polsce. Wizyta gości z Japonii już trwa. Rozpoczęła się w Krakowie na Uniwersytecie Jagiellońskim, następnie delegacja pojedzie do Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technicznego w Szczecinie, a w czwartek przyjedzie do Gdańska.
Na dziś Politechnika Gdańska oraz Catalysis Research Center deklarują poczynić starania zmierzające do wymiany profesorów, pracowników naukowych i studentów, ale także utrzymywania kontaktów zdalnie, wymiany próbek i wspólne publikacje.

Porozumienie zostało sporządzone w trzech wersjach językowych ? polskiej, angielskiej i japońskiej. Umowę podpiszą przedstawiciele obu uczelni ? prof. Andrzej Zieliński, prorektor ds. współpracy i programów międzynarodowych Politechniki Gdańskiej oraz prof. Wataru Ueda, dyrektor Catalysis Research Center, Hokkaido University.

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z bitechnologii