Unikalna szkółka leśna


Unikalna szkółka leśna: artykuł nr 2158

2006-03-22 19:53:24 Leśnictwo

Powiat kutnowski choć należy do najmniej zalesionych regionów Polsce to może poszczycić się jednym z największych w naszym kraju nadleśnictw , które prowadzi gospodarkę leśną nie tylko na terenie województwa łódzkiego, ale również Kujawsko – Pomorskiego administrując lasami o powierzchni 9102 hektarów.

Ponadto na jego terenie we wsi Chrosno, gmina Łąnięta znajdują się z unikalne ze względów przyrodniczych nawet w skali Europy doświadczalne powierzchnie leśne.

Zostały założone w połowie lat dziewięćdziesiątych przez Instytut Badawczy Leśnictwa z Warszawy. Uprawy leśne zostały wyhodowane z nasion zebranych w najlepszych drzewostanach z najdorodniejszych drzew (tzw. drzew doborowych) w Polsce. Są to powierzchnie leśne, jednogatunkowe, czterech lasotwórczych gatunków drzew: brzozy brodawkowatej, modrzewia europejskiego, świerka pospolitego i sosny pospolitej.

Źródło: WOP

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z leśnictwa