Pionierski program zbiórki surowców wtórnych realizowany w warszawskich hotelach i restauracjach


Pionierski program zbiórki surowców wtórnych realizowany w warszawskich hotelach i restauracjach: artykuł nr 5246

2007-12-05 10:11:25 Ekologia

Kilkadziesiąt warszawskich obiektów z branży hotelarsko-gastronomicznej bierze udział we wspólnym projekcie Krynicki Recykling S.A. i Rekopol Organizacja Odzysku S.A. W ramach pilotażowego programu surowce wtórne są odbierane przez firmę recyklingową bezpośrednio od uczestników akcji.

W pionierskim, w polskich warunkach, programie bierze udział ponad 40 znaczących na warszawskim rynku podmiotów. Opakowania szklane po wykorzystywanych przez nie produktach natychmiast trafiają do firmy Krynicki Recykling, specjalizującej się w uzdatnianiu stłuczki. Wśród uczestników akcji znajduje się część stołecznego rynku hotelarskiego i grono restauracji, klubów i pubów.

Jest to pierwsza próba zaszczepienia na polskim gruncie rozwiązań, które od lat z powodzeniem funkcjonują w krajach Unii Europejskiej. Jeśli warszawski eksperyment zakończy się powodzeniem, przyjdzie czas na kolejne miejsca w Polsce W ciągu kilku tygodni została zebrana ilość kilkudziesięciu ton wysokiej jakości stłuczki szklanej.

Jednym z głównych założeń projektu jest jednoczesna bliska współpraca i ścisły podział ról pomiędzy realizujące go podmioty. Rekopol odpowiada za pozyskanie uczestników programu, zapewnienie odpowiedniej infrastruktury (pojemniki, worki) oraz działania promocyjne i edukacyjne. Natomiast Krynicki Recykling odbiera wykorzystane opakowania szklane, przeprowadza proces uzdatniania oraz sprzedaje stłuczkę hutom. Jego pracownicy wspierają też proces segregowania odpadów u uczestników akcji.

- Stłuczka pozyskana od lokali gastronomicznych i hoteli cechuje się wysoką jakością oraz niskim poziomem zanieczyszczenia. Ponadto, zdecydowaną większość stanowi najbardziej pożądana przez naszych odbiorców stłuczka bezbarwna – podkreślił Adam Krynicki, Prezes Zarządu Krynicki Recykling SA.

Uczestnicząc w akcji, hotele i lokale gastronomiczne, unikają konieczności ponoszenia opłat za składowanie odpadów. Również odbiór wykorzystanych opakowań odbywa się na koszt organizatorów. Ponadto, zwłaszcza hotele międzynarodowych marek prowadzą w ten sposób działania wizerunkowe i realizują sieciowe strategie ekologiczne. Jeden hotel jest w stanie wytworzyć w ciągu miesiąca nawet tonę szklanych odpadów.

_____________
Krynicki Recykling S.A. (www.krynicki.pl) istnieje od 1998 r. Zajmuje się pozyskiwaniem i uzdatnianiem stłuczki szkła opakowaniowego na potrzeby hut szkła w całym kraju. Od 2003 r. działała jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Od tamtej pory buduje system logistyczny polegający na wyposażeniu miejsc zbiórki selektywnej w kontenery do szkła oraz ich odbiór własnym transportem. Do kontrahentów Spółki należą gminy, producenci wyrobów w opakowaniach szklanych, przedsiębiorstwa komunalne, punkty skupu surowców wtórnych oraz wysypiska śmieci z terenu całego kraju. Spółka obecnie posiada 3 nowoczesne sortownie do uzdatniania stłuczki szklanej oraz 840 dostawców. Krynicki Recykling sp. z o.o. otrzymała certyfikat zarządzania jakością ISO 9001:2000 w zakresie skupu i transportu oraz uzdatniania i sprzedaż stłuczki szklanej. Przychody Krynicki Recykling sp. z o.o. w 2006 r. osiągnęły 10,37 mln zł.

KRYNICKI Recykling S.A.
Tel.: (89) 535 32 92

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z ekologii