Krowi żołądek a biopaliwo


Krowi żołądek a biopaliwo: artykuł nr 5619

2008-04-11 02:43:25 Biotechnologia

Badania nad enzymem, dzięki któremu krowa może przerabiać trawę i inne włókna roślinne na cukry proste przeprowadzili naukowcy z Michigan State University. Z cukrów łatwo można wyprodukować alkohol etylowy.

Badaczom z CSU udało się wyhodować kukurydzę , która zawiera enzym - przenieśli gen bakterii do rośliny. Dzięki temu złożone cukry liści i łodygi mogą zostać przetworzone na cukry proste bez stosowania kosztownych chemikaliów (koszty przeróbki to jedna z ważniejszych przeszkód utrudniających wykorzystanie biopaliwa).

Wcześniej (w roku 2007) ten sam zespół wykorzystał enzym bakterii żyjącej w gorących źródłach, który tnie celulozę na duże fragmenty oraz gen grzyba, którego enzym z tych fragmentów wytwarza dwucukry. Teraz, dzięki trzeciemu enzymowi powstają cukry proste - zawierającą trzy enzymy kukurydzę nazwano Spartan Corn III.

Aby roślina sama się nie strawiła, enzymy muszą być zmagazynowane w wakuolach - pęcherzykach wewnątrz komórek liści i łodygi. Po ścięciu kukurydzy wakuole się rozpadają i z celulozy powstają proste cukry - ale tylko w liściach i łodydze, nie w ziarnach, korzeniach ani pyłku.

Dzięki uprzejmości: PAP Nauka w Polsce

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z bitechnologii