Wydział Chemii UMK wzbogacił się o cenną aparaturę badawczą


Wydział Chemii UMK wzbogacił się o cenną aparaturę badawczą: artykuł nr 5620

2008-04-11 13:39:51 Ciekawostki

W Pracowni Analiz Instrumentalnych Wydziału trwa montaż unikatowego urządzenia do analizy chemicznej typu ICP-MS firmy Agilent. Urządzenie zakupiono z dotacji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego za blisko 1 mln zł. Urządzenie typu ICP-MS, które montowane jest na Wydziale z wszelkim możliwym wyposażeniem dodatkowym, to obecnie najbardziej wszechstronny w Polsce zestaw do wykrywania metali i pierwiastków cięższych od tlenu, charakteryzujący się wyjątkowo dużą czułością, uzyskiwaną dzięki specjalnemu detektorowi masowemu (oznaczenie -MS oznacza właśnie detektor masowy). Aparatura może mieć zastosowanie w medycynie, także sądowej (badania dla policji, sądu, prokuratury), służyć do badań próbek środowiskowych i biologicznych (zanieczyszczenia w glebie, wodzie), a także do badań czystości składu np. półprzewodników.

Źródło: UMK

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z ciekawostek