Zespół do spraw Konwencji Biomedycznej rozpoczął działalność


Zespół do spraw Konwencji Biomedycznej rozpoczął działalność: artykuł nr 5673

2008-04-24 18:59:28 Biotechnologia

Premier Donald Tusk uczestniczył w inauguracyjnym posiedzeniu Zespołu do spraw Konwencji Biomedycznej. Szef rządu wręczył nominacje członkom Zespołu, który jest organem opiniodawczo-doradczym Prezesa Rady Ministrów.

Premier zwracając się do członków Zespołu zwrócił uwagę na złożoność problematyki, która będzie tematem ich prac. Zaznaczył, że działalność zespołu przede wszystkim powinna służyć optymalizacji decyzji prawnych pod względem etycznym i merytorycznym. Szef rządu przypomniał o zaległościach prawnych Polski w tej dziedzinie - Na tle państw Unii Europejskiej jesteśmy bardzo daleko w tyle - dodał Donald Tusk.

Szef rządu podkreślił, że dyskusja dotycząca kwestii biomedycznych i bioetycznych powinna być chroniona przed polityką. - Mam nadzieję, że interesy polityczne nie będą zakłócały intelektualnego i etycznego wymiaru tej debaty – zaznaczył premier.
 

Zespół utworzony został zarządzeniem nr 38 Prezesa Rady Ministrów z 7 kwietnia 2008 r. w sprawie Zespołu do Spraw Konwencji o ochronie praw człowieka i godności istoty ludzkiej w odniesieniu do zastosowań biologii i medycyny: Konwencji o prawach człowieka i biomedycynie. Do zadań Zespołu do spraw Konwencji Biomedycznej należy: analiza stanu prawnego w zakresie objętym Konwencją Biomedyczną; wypracowanie kierunków zmian ustawodawstwa polskiego w tym zakresie oraz przedstawienie Prezesowi Rady Ministrów opinii w sprawie ratyfikacji Konwencji Biomedycznej.
 

Skład Zespołu do spraw Konwencji Biomedycznej
1. Jarosław Gowin – poseł na Sejm RP, przewodniczący Zespołu
2. Adam Fronczak – podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia, wiceprzewodniczący Zespołu
3. Joanna Mucha – poseł na Sejm RP, sekretarz Zespołu

Prawnicy:
1. prof. dr hab. Andrzej Zoll
2. prof. dr hab. Eleonora Zielińska
3. dr hab. Włodzimierz Wróbel
4. dr Maja Grzymkowska
5. dr Leszek Bosek

Biolodzy/lekarze:
1. prof. dr hab. Andrzej Paszewski
2. prof. dr hab. Ewa Bartnik
3. prof. dr hab. Krzysztof Marczewski
4. dr Jerzy Umiastowski
5. prof. dr hab. Jacek Zaremba

Etycy/teologowie:
1. siostra dr hab. Barbara Chyrowicz
2. prof. dr hab. Jacek Hołówka
3. prof. dr hab. Zbigniew Szawarski
4. pastor dr hab. Marcin Hintz
5. ks. dr hab. Franciszek Longchamps de Berier

Centrum Informacyjne Rządu

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z bitechnologii