Eliminacje w Konkursie Prac Młodych Naukowców UE


Eliminacje w Konkursie Prac Młodych Naukowców UE: artykuł nr 6581

2010-01-12 01:02:04 Ciekawostki

15 stycznia podczas uroczystości na Wydziale Biologii Uniwersytetu Warszawskiego ogłoszone zostaną nazwiska zwycięzców polskich eliminacji konkursu - poinformował PAP organizator eliminacji krajowych Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci.

Konkurs Prac Młodych Naukowców Unii Europejskiej (European Union Contest of Young Scientists - EUCYS) organizowany jest przez Komisję Europejską od 1989 r. Jego celem jest zachęcenie młodzieży do prac badawczych i wybrania kariery naukowej. Adresowany jest do uczniów szkół średnich i studentów I roku, którzy nie ukończyli 21. roku życia. Prace ocenia wielonarodowe jury. Konkurs obejmuje nauki ścisłe, przyrodnicze, techniczne, a od 2004 r. także nauki społeczne i ekonomiczne. Każdy kraj może zgłosić najwyżej trzy prace. Nie mogą one mieć więcej niż trzech autorów.

Do tegorocznych polskich eliminacji konkursu zgłoszono 37 prac 39 autorów pochodzących z 36 miejscowości, 32 prace były z biologii. W eliminacjach mogły uczestniczyć jedynie prace nagrodzone w jednym z konkursów ogólnopolskich lub polecone przez pracownika naukowego ze stopniem, co najmniej doktora. W ramach prac nie mogły być stosowane inwazyjne eksperymenty na zwierzętach.

Do finału polskich eliminacji jury, pod przewodnictwem prof. Jana Madeya z Instytutu Informatyki Uniwersytetu Warszawskiego, dopuściło 16 prac: 12 z biologii, jedną z chemii, jedną z fizyki, jedną z matematyki, jedną z paleobiologii. 14 prac ma jednego autora, dwie prace po dwóch autorów.

Najmłodszym uczestnikiem finału eliminacji jest Marcin Grochowski, uczeń II klasy II Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Batorego w Warszawie, który badał wpływ stężenia azotanu srebra na kształtowanie się pierścieni Lieseganga.

Wśród uczniów klas trzecich, którzy zakwalifikowali się do finału, znaleźli się m.in. Tomasz Bryk z II LO im. Jana III Sobieskiego w Krakowie, który zajmował się wpływem zawartości azotu w glebie na szybkość trawienia tkanek zwierzęcych w dzbankach dzbanecznika, i Marcin Fugiel z I LO im. Jana Długosza w Nowym Sączu, który zajmował się wzrostem i fotosyntezą siewek pszenicy w warunkach świetlnych panujących na Marsie.

Z kolei autorką jedynej pracy z paleobiologii jest Justyna Słowiak z I LO im. Mikołaja Kopernika w Opolu. Tytuł jej pracy brzmi: "Bioróżnorodność, paleoekologia i pozycja taksonomiczna kręgowców środkowotriasowego systemu morskiego Śląska".

W tym roku młodzi polscy naukowcy uczestniczyć będą w konkursie po raz szesnasty. Od 1995 r. pracom reprezentującym Polskę przyznano 17 nagród głównych: pięć pierwszych, sześć drugich i sześć trzecich oraz 10 nagród specjalnych. W ubiegłym roku wśród zdobywców pierwszej nagrody byli dwaj studenci z Polski: Aleksander Kubica z Uniwersytetu Warszawskiego i Wiktor Pilewski z Politechniki Poznańskiej. Badali oni wtórne ogniska spiralnych płytek sferowych Fresnela - przezroczystych płytek ze spiralnymi liniami, które potrafią skupiać światło - tyle że nie w jednym, a w wielu ogniskach, leżących na jednej linii.

W konkursie na szczeblu europejskim przyznawanych jest dziewięć nagród głównych: trzy pierwsze nagrody w wysokości 7 tys. euro, trzy drugie w wysokości 5 tys. euro, trzy w wysokości 3,5 tys. euro oraz nagrody specjalne w formie staży w czołowych europejskich instytutach badawczych.

Dzięki uprzejmości: PAP - Nauka w Polsce

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z ciekawostek