Zmarł wybitny biolog


Zmarł wybitny biolog: artykuł nr 5688

2008-05-05 12:57:11 Botanika

30 kwietnia zmarł prof. Marian Michniewicz, fizjolog roślin, laureat specjalnego wyróżnienia UMK Convallaria Copernicana w 2005 r. Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się w środę 7 maja o godz. 10.00 pożegnaniem w Domu Pogrzebowym „Cultus-Korzybscy” przy ul. Browarnej. O godz. 10.45 nastąpi wyprowadzenie do kościoła św. Michała Archanioła na Rybakach, gdzie zostanie odprawiona msza święta. O godz. 12.00 rozpoczną się uroczystości pogrzebowe pożegnalne w Auli UMK. Pogrzeb odbędzie się na cmentarzu św. Jerzego przy ul. Gałczyńskiego.

Profesor Marian Michniewicz urodził się 5 grudnia 1922 w Wilnie w rodzinie urzędnika kolejowego. Maturę uzyskał w maju 1940. Jesienią tego samego roku rozpoczął studia biologiczne na uniwersytecie wileńskim. Po zajęciu Wilna przez Niemców został w roku 1942 jako Polak usunięty z uczelni i pracował na kolei w charakterze robotnika fizycznego. W roku 1943 wstąpił do Armii Krajowej, a od stycznia 1944 walczył z Niemcami jako partyzant III Wileńskiej Brygady AK "Szczerbiec". Po zajęciu Wilna przez bolszewików, chcąc uniknąć aresztowania przez NKWD, wstąpił jesienią 1944 do Ludowego Wojska Polskiego. Zdemobilizowany jesienią 1945 kontynuował przerwane studia biologiczne na Uniwersytecie M. Curie Skłodowskiej w Lublinie. W roku 1948 uzyskał stopień magistra filozofii w zakresie botaniki, a w 1951 doktorat nauk matematyczno-przyrodniczych. W 1964 uzyskał tytuł profesora nadzwyczajnego, a w 1971 profesora zwyczajnego.

Pracę zawodową rozpoczął w roku 1946 jeszcze w czasie studiów, jako zastępca asystenta w Katedrze Fizjologii Roślin UMCS w Lublinie. W roku 1953 objął kierownictwo Katedry Fizjologii Roślin UMK w Toruniu, gdzie pracował do przejścia na emeryturę (1991). W latach 1956-1958 był prodziekanem, a w okresie 1958-1961 dziekanem Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi, od roku 1969 do 1978 pierwszym dyrektorem i organizatorem Instytutu Biologii. Był członkiem licznych towarzystw naukowych w tym honorowym członkiem Polskiego Towarzystwa Botanicznego, członkiem Towarzystwa Naukowego w Toruniu, a także członkiem Polskiej Akademii Nauk.

Dorobek naukowy prof. Michniewicza obejmuje około 150 publikacji, w tym 115 prac oryginalnych. Dotyczą one głównie fizjologii wzrostu i rozwoju roślin ze szczególnym uwzględnieniem roli czynnika hormonalnego. Do dorobku naukowego zaliczyć należy również współautorstwo szeregu pozycji książkowych: "Outline of Physiology of Scott Pine" - 1976, "Fusarium, Mycotoxins, Taxonorny and Pathogenicity" - 1989, "Biologia sosny zwyczajnej" - 1993. W latach 1963-1979, w ramach czterech pięcioletnich grantów Ministerstwa Rolnictwa USA, prof. Michniewicz prowadził badania w Stanach Zjednoczonych, które dotyczyły głównie roli czynnika hormonalnego we wzroście i rozwoju drzew leśnych, zwłaszcza sosny.

Efektem działalności dydaktycznej prof. Michniewicza było promotorstwo 229 prac magisterskich, 12 doktorskich oraz współautorstwo podręcznika akademickiego p.t. "Fizjologia roślin", 1977 i 1984. Za działalność naukową i dydaktyczną otrzymał szereg nagród, wyróżnień i odznaczeń m.in. Medal Komisji Edukacji Narodowej (1978), Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski (1985), Convallaria Copernicana (2005) oraz odznaczenia wojenne.

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z botaniki