Matura 2008


Matura 2008: artykuł nr 5687

2008-05-05 11:14:13 Szkoła

Rozpoczęły się matury. Ponad 440 tys. maturzystów z ponad 8,5 tys. szkół ponadgimnazjalnych przystąpiło o godzinie 9 do obowiązkowego pisemnego egzaminu z języka polskiego. Jak poinformował PAP w poniedziałek tuż przed rozpoczęciem matur dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (CKE) Marek Legutko, do Komisji nie dotarły sygnały, by w jakiejkolwiek szkole przeprowadzenie egzaminu było zagrożone.

ZOBACZ W PORTALU BIOLOG.PL:


"Monitorujemy wszystko na bieżąco. Okręgowe komisje egzaminacyjne, które są w stałym kontakcie ze szkołami, nie zgłosiły żadnych nieprawidłowości" - powiedział Legutko.

Dyrektor CKE przypomniał, że zgodnie z przyjętymi zasadami arkusze mogą dotrzeć do szkół dopiero w dniu egzaminu, ale nie później niż przed godziną 8.00. Wyjaśnił, że szkoły muszą mieć czas, aby sprawdzić, czy dostały właściwe testy i we właściwej liczbie; w przypadku niezgodności jest jeszcze czas na uzupełnienie lub wymianę arkuszy.

Jak poinformował Legutko, dystrybucja paczek zawierających arkusze egzaminacyjne rozpoczęła się w poniedziałek po godzinie 5 rano.

Egzamin z polskiego można zdawać na poziomie podstawowym lub rozszerzonym. 92,5 proc. tegorocznych maturzystów zdecydowało się zdawać egzamin z polskiego na poziomie podstawowym; 7,5 proc. wybrało poziom rozszerzony.

Egzamin na poziomie podstawowym trwa 170 minut, a na poziomie rozszerzonym - 180 minut.

W kolejnych dniach maturzyści będą musieli przystąpić obowiązkowo do dwu egzaminów pisemnych - z wybranego języka obcego nowożytnego oraz z jednego wybranego przedmiotu (lub przedmiotów - maksymalnie trzech).

Z danych CKE wynika, że najczęściej wybieranymi przedmiotami na pisemnej maturze są geografia i wiedza o społeczeństwie - wybrał je co trzeci abiturient. Wśród języków obcych prym wiedzie angielski - zdawać go będzie 3/4 przystępujących do egzaminu.

Maturzyści muszą jeszcze zdać dwa obowiązkowe egzaminy ustne - z języka polskiego i języka obcego nowożytnego. Przeprowadzane są one w szkołach przez tamtejszych nauczycieli. Egzaminy ustne odbywać się będą równolegle do egzaminów pisemnych.

Abiturienci ze szkół dla mniejszości narodowych mają jeszcze obowiązkowe egzaminy pisemne i ustne z języka narodowego.

Egzaminy pisemne są przeprowadzane i sprawdzane przez egzaminatorów z ośmiu okręgowych komisji egzaminacyjnych. Będą mieli oni w tym roku do sprawdzenia ponad 1,5 mln prac.

Ci abiturienci, którzy nie będą mogli z przyczyn zdrowotnych lub losowych zdawać egzaminów pisemnych w maju, za zgodą dyrektorów okręgowych komisji egzaminacyjnych będą to mogli zrobić w dodatkowych terminach między 6 a 13 czerwca.

Maturzysta, która nie zda jednego z egzaminów, ma prawo do poprawki; 26 sierpnia będzie można zdawać ponownie egzamin pisemny, między 25 a 29 sierpnia - ustny.

Niezależnie od tego niezadowoleni z wyniku egzaminu mogą do niego przystąpić w kolejnych sesjach egzaminacyjnych w ciągu pięciu lat. Przez pięć lat można też zdawać dodatkowe inne przedmioty. W tym roku z takiej możliwości chce skorzystać około 80 tys. maturzystów z lat ubiegłych.

Obok tzw. nowych matur nadal przeprowadzane są "stare matury". Prawo do zdawania egzaminu dojrzałości według reguł sprzed lat mają osoby, które ukończyły ośmioklasową szkołę podstawową, a potem - jedną ze szkół średnich. Tegoroczni maturzyści, którzy 6 i 7 maja będą pisać "stare matury", to głównie absolwenci szkół dla dorosłych. Jest ich w całym kraju prawie 10 tys. (PAP)

NAJPOPULARNIEJSZE: GEOGRAFIA, WOS I ANGIELSKI

Podobnie jak w latach ubiegłych geografia i wiedza o społeczeństwie są najczęściej wybieranymi przedmiotami na pisemnej maturze - wybrał je co trzeci abiturient. Wśród języków obcych prym wiedzie angielski - zdawać go będzie 3/4 przystępujących do egzaminu. Wynika to z danych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (CKE).

Na egzaminie pisemnym maturzyści zdają obowiązkowo: język polski, język obcy i wybrany przedmiot (lub przedmioty - maksymalnie trzy).

Wśród języków obcych najpopularniejszy jest angielski - około 80 proc. maturzystów, czyli 359 tys. zdecydowało się, że na pisemnym egzaminie dojrzałości wykaże się jego znajomością. Na drugim miejscu znalazł się niemiecki - zdawać go będzie 73,9 tys. maturzystów, czyli 16 proc. Język rosyjski chce zdawać 29,5 tys. osób, francuski - 4,8 proc., hiszpański i włoski mniej niż jeden proc. abiturientów (odpowiednio: 800 i 611).

170,7 tys., czyli 38 proc. uczniów będzie zdawać na pisemnej maturze geografię; 143,5 tys., czyli 32 proc. wybrało wiedzę o społeczeństwie; 107,6 tys., czyli 24 proc. - biologię; 82,4 tys., czyli 18 proc. - matematykę, 49,2 tys., czyli 11 proc. - historię.

Pozostałe przedmioty wybrało mniej niż 10 proc. abiturientów. Swoją wiedzę z chemii będzie sprawdzać 39,5 tys. maturzystów, z fizyki z astronomią - 26,7 tys., historię sztuki - 4,9 tys., informatykę - 3,4 tys., historię muzyki - 795 osoby, łacinę z historią antyczną - 162 osoby, wiedzę o tańcu - 95 osób, kaszubski - 13 osób.

Abiturienci ze szkół dla mniejszości narodowych mają jeszcze obowiązkowe egzaminy pisemne i ustne z języka narodowego: 291 osób przystąpi do egzaminu z białoruskiego, 109 z ukraińskiego i 37 z litewskiego.

Wszyscy maturzyści muszą jeszcze zdać dwa obowiązkowe egzaminy ustne - z języka polskiego i języka obcego nowożytnego. Egzaminy przeprowadzane będą w szkołach przez nauczycieli.

Maturę w całej Polsce zdaje w tym roku ponad 440 tys. uczniów. Część pisemna egzaminu rozpoczyna się w poniedziałek, potrwa do 21 maja.

MATURA PO ANGIELSKU

W poniedziałek rano egzaminem z języka angielskiego rozpoczęłaa się tez Międzynarodowa matura - tzw. International Baccalaureate (IB). Zdają ją uczniowie z 700 szkół na całym świecie. W Polsce program IB realizuje ponad 20 szkół ponadgimnazjalnych, większość to szkoły niepubliczne.

Najlepsi międzynarodowi maturzyści przyjmowani są bez egzaminów na czołowe uczelnie świata.

W warszawskim XXXIII Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika maturę międzynarodową zdawać będzie w tym roku 41 uczniów. Według wicedyrektor szkoły, Grażyny Kani, uczniowie wybierają klasy IB z bardzo różnych powodów, "począwszy od chęci nauki w obcym języku i w innym systemie niż polski poprzez chęć podjęcia w przyszłości studiów zagranicą, a kończąc na tym, że do takiej klasy wybierali się ich znajomi". Kania podkreśliła, że co roku o naukę w klasie IB ubiega się dużo więcej chętnych niż jest miejsc.

Międzynarodowa sesja maturalna potrwa trzy tygodnie. W tym czasie uczniowie będą zdawać kilkanaście egzaminów z 6 przedmiotów. Obowiązkowy jest język ojczysty, język obcy i matematyka. Oprócz tego muszą zdawać egzamin z nauk społecznych (do wyboru: geografia, historia lub filozofia), nauk przyrodniczych (biologia, chemia lub fizyka) oraz z przedmiotu wybranego przez ucznia spośród wszystkich oferowanych w szkole.

Program IB realizowany jest w dwóch ostatnich klasach liceum; wszystkie zajęcia prowadzone są w języku angielskim. Każda szkoła sama decyduje, jak przeprowadzić nabór do tych klas.

Materiały na egzamin maturalny przygotowywane są w Wielkiej Brytanii i stamtąd rozsyłane do szkół na całym świecie. Podczas matury w sali egzaminacyjnej nie może przebywać nauczyciel przedmiotu, z którego przeprowadzany jest egzamin, między ławkami musi być 1,5 metra odstępu, a testy wypełniane są ołówkami jednakowej grubości. Po zakończeniu egzaminu prace są kodowane i wysyłane pocztą kurierską do egzaminatorów w różnych państwach na całym świecie.

Wszystkie egzaminy uczniowie zdają w języku angielskim.

Każda praca oceniana jest w skali od 1 do 7 punktów. Z sześciu części egzaminu uczeń może uzyskać maksymalnie 42 punkty. Można też uzyskać dodatkowe trzy punkty za esej z teorii wiedzy i pracę badawczą z wybranego przedmiotu - obie prace muszą być napisane po angielsku. Dodatkowo wszyscy uczniowie muszą przepracować 150 godzin na rzecz środowiska społecznego lub przyrodniczego.

Wyniki egzaminu zamieszczone zostaną na stronie internetowej Organizacji IB w lipcu, dyplomy młodzież otrzyma na początku września.

System IB powstał w 1962 r. w Genewie. Celem nauczania i wychowania w szkołach IB jest "całościowa edukacja i wykreowanie człowieka na miarę jednoczącego się świata XXI wieku, (...) promowanie wzajemnego zrozumienia między narodami, a także ułatwienie uczniom geograficznej i kulturowej mobilności bez względu na przynależność narodową czy państwową".

Program IB realizowany jest w Polsce od 1993 r. Jako pierwsze do programu przystąpiły warszawskie LO im. Kopernika i gdyńskie LO im. Marynarki Wojennej.

Dyplom IB jest równoważny polskiemu świadectwu dojrzałości i uprawnia do ubiegania się o przyjęcie na studia w polskich uczelniach na takich samych zasadach jakie daje zdanie matury. (PAP)

EGZAMINY PISEMNE DO 21 MAJA, USTNE - DO 31 MAJA

Rozpoczęta w poni4działek sesja egzaminów pisemnych potrwa do 21 maja. Egzaminy ustne przeprowadzane będą do 31 maja.

Na egzaminie pisemnym maturzyści zdają obowiązkowo język polski, obcy i wybrany przedmiot (lub przedmioty - maksymalnie trzy). Aby otrzymać świadectwo dojrzałości maturzyści muszą jeszcze przystąpić do dwóch obowiązkowych egzaminów ustnych - z języka polskiego i języka obcego nowożytnego.

Maturzyści ze szkół dla mniejszości narodowych mają dodatkowo obowiązkowe egzaminy pisemne i ustne z języka narodowego.

Terminy egzaminów pisemnych z języków obcych ustalono na: 6 maja - angielski, 8 maja - niemiecki i włoski, 19 maja - rosyjski, 20 maja - francuski i hiszpański, 21 maja - języki mniejszości narodowych (białoruski, litewski i ukraiński) oraz język kaszubski.

Egzamin pisemny z wiedzy o społeczeństwie przewidziano na 7 maja, z geografii - na 9 maja, a z biologii - na 12 maja. 13 mają ma odbyć się egzaminy z historii, 14 maja - z matematyki, 15 maja - z fizyki i astronomii, 16 maja - z chemii.

Egzamin z łaciny i kultury antycznej przeprowadzony zostanie 9 maja, 11 maja - z wiedzy o tańcu, z historii sztuki - 15 maja, z historii muzyki - 16 maja, z kultury Hiszpanii (zdają go uczniowie z klas dwujęzycznych z językiem hiszpańskim) - 19 maja, a z informatyki - 21 maja.

Egzaminy pisemne będą rozpoczynać się przed i po południu - o godzinie 9.00 i o 14.00. Może się więc zdarzyć, że niektórzy abiturienci będą jednego dnia zdawać dwa egzaminy, np. rano z historii, a po południu z wiedzy o tańcu lub rano z języka mniejszości narodowych, a po południu z informatyki.

Układając harmonogram egzaminów pisemnych Centralna Komisja Egzaminacyjna starała się, by takich przypadków było jak najmniej, dlatego w turze popołudniowej przeprowadzane będą egzaminy z przedmiotów rzadko wybieranych.

Harmonogram matur opublikowany jest na internetowych stronach CKE: www.cke.edu.pl.

PAP - Nauka w Polsce, Danuta Starzyńska

Dzięki uprzejmości: PAP Nauka w Polsce

ZOBACZ W PORTALU BIOLOG.PL:

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z szkół