38. Światowy Kongres Rolników


38. Światowy Kongres Rolników: artykuł nr 5772

2008-06-04 18:57:00 Ciekawostki

Minister Marek Sawicki uczestniczył dziś w uroczystości oficjalnego otwarcia 38. Światowego Kongresu Rolników.

"To dla mojego kraju ogromne wyróżnienie. Przedstawiciele 600 mln rolniczych rodzin wybrali na miejsce spotkania po raz pierwszy kraj leżący w Europie Środkowo-Wschodniej, tym samym i po raz pierwszy Polskę" - powiedział szef resortu zwracając się do Delegatów.

Biorąc pod uwagę, że Delegaci reprezentują rolników z całego świata minister Marek Sawicki przypomniał, że Polska to kraj o dużym potencjale produkcji rolnej. Podkreślił, że jesteśmy znaczącym producentem bardzo dobrej jakości produktów rolnych, gdyż zachowaliśmy bogate dziedzictwo kulturowo-przyrodnicze terenów wiejskich.

"Jestem przekonany, że uczestnicy 38. Światowego Kongresu Rolników będą mieli okazję przekonać się o tym podczas odbywania obrad w wielu różnych miejscach w Polsce" - powiedział szef resortu rolnictwa.

Minister Marek Sawicki zwrócił uwagę na fakt, że Delegatów Kongresu czekają trudne wyzwania dotyczące najważniejszych spraw, którymi interesują się rolnicy na całym świecie. Postępująca globalizacja, zagrożenia związane ze zmianami klimatycznymi, handel produktami rolnymi i obserwowane w ostatnim czasie podwyżki cen żywności to tylko niektóre z wyzwań, jakie stoją przed współczesnym rolnictwem na świecie. "Czekają nas też wyzwania związane z energią odnawialną, zwłaszcza energią drugiej generacji. Nowoczesne technologie pozwalają coraz lepiej wykorzystywać możliwości produkcji czystej energii z biomasy i biogazu. Nie ma zatem konkurencji pomiędzy produkcją żywności, a produkcja energii odnawialnej" - dodał minister Marek Sawicki.

Na zakończenie wystąpienia minister Marek Sawicki życzył Delegatom przede wszystkim owocnych obrad, ale także skorzystania z możliwości zapoznania się z polskimi doświadczeniami, z polską kulturą, polskim dziedzictwem kulinarnym i z tradycyjną polską gościnnością.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z ciekawostek