Przed szczytem klimatycznym. Zmiany klimatu a leśnictwo


Przed szczytem klimatycznym. Zmiany klimatu a leśnictwo: artykuł nr 5773

2008-06-04 19:00:01 Leśnictwo

Lasy Państwowe oraz Klub Publicystów Ochrony Środowiska EKOS działający przy Zarządzie Głównym Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich zapraszają 23 -24 czerwca 2008 roku na sesję wyjazdową na temat wpływu gospodarki leśnej na łagodzenie zmian klimatycznych zatytułowaną: „Przed szczytem klimatycznym. Zmiany klimatu a leśnictwo”

Wszelkie koszty pokrywają organizatorzy. Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. Zainteresowanych prosimy o zgłoszenia do 17 czerwca br. pod adresem: k.lew-mirska@cilp.lasy.gov.pl

tel. 022 822 32 01-09 w. 518

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z leśnictwa