Life Sciences Students Conference 2008


Life Sciences Students Conference 2008: artykuł nr 5804

2008-06-17 01:24:28 Biotechnologia

W dniach 10-14 września 2008 odbędzie się w Warszawie Międzynarodowa Konferencja Studentów Nauk Przyrodniczych International Life Sciences Students’ Conference 2008. Konferencja przeznaczona jest dla studentów studiów magisterskich i doktoranckich, którzy będą mieli okazję przedstawić wyniki prac badawczych w czterech kategoriach:

  1. Biologii Molekularnej,
  2. Ekologii, Ochrony Środowiska i Alternatywnych Źródeł Energii,
  3. Biologii Ogólnej,
  4. Profilaktyki i Ochrony Zdrowia Ludzi i Zwierząt.

Organizatorami całego przedsięwzięcia jest grupa studentów Uniwersytetu Warszawskiego i Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, przy patronacie honorowym władz obu uczelni. Organizatorzy przewidują, że wrześniowa konferencja będzie doskonałą okazją na integrację i wymianę doświadczeń środowiska młodych naukowców, a dla wielu studentów pierwszą okazją na zaistnienie na międzynarodowym forum.

Patronat naukowy nad konferencją objęły dotychczas: Polskie Towarzystwo Genetyczne, Komitet Biotechnologii Polskiej Akademii Nauk i Komitet Mikrobiologii Polskiej Akademii Nauk. Sponsorem głównym „International Life Sciences Students’ Conference 2008” jest Schering-Plough, natomiast patronatem medialnym konferencję objęły m.in. portale internetowe biolog.pl, biotechnolog.net, biotechnolog.pl, „Tygodnik Angora”, „Świat Nauki”, „Sprawy Nauki”.

Więcej informacji dotyczących konferencji i rejestracji uczestników dostępne na stronie www.lifescienceconference.pl
 Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z bitechnologii