Spotkania Międzynarodowego Komitetu Doradczego Europejskiego Centrum Bio- i Nanotechnologii ECBNT


Spotkania Międzynarodowego Komitetu Doradczego Europejskiego Centrum Bio- i Nanotechnologii ECBNT: artykuł nr 6486

2009-11-12 16:42:32 Biotechnologia

Elastyczne baterie słoneczne, wytwarzanie polimerów z biomasy czy kontrola rozmnażania ludzkich komórek, to przykładowe projekty badawcze, które będą zaprezentowane podczas spotkania Międzynarodowego Komitetu Doradczego Europejskiego Centrum Bio- i Nanotechnologii (ECBNT). Odbędzie się ono 12 i 13 listopada na Politechnice Łódzkiej.

Jak informuje rzecznik prasowy Politechniki Łódzkiej, Ewa Chojnacka, w czwartek będą prezentowane projekty badawcze, które wspólnie zamierzają realizować partnerzy konsorcjum ECBNT. Dotyczą one tak nowatorskich zagadnień jak np.: elastyczne baterie słoneczne, wytwarzanie polimerów z biomasy czy kontrola rozmnażania ludzkich komórek. W piątek w godz. 10.00 - 11.00 członkowie Komitetu będą dyskutowali nad długofalowymi planami badawczymi ECBNT i możliwościami współpracy z partnerami zagranicznymi.
Obradom będzie przewodniczył prof. Krzysztof Matyjaszewski, światowej sławy uczony z Carnegie Mellon University, uważany za najpoważniejszego kandydata do Nagrody Nobla wśród polskich naukowców.

"Swój udział potwierdzili też inni znakomici uczeni, m.in. prof. Eric Vandamme z Belgii - jeden z twórców biotechnologii, prof. Gerhard Wegner z Niemiec - założyciel słynnego Instytutu Maksa Plancka Badań Polimerów w Moguncji i prof. Jose Kenny z Włoch - dyrektor Europejskiego Centrum Badań Nanoustrukturyzowanych Polimerów" - informuje rzecznik PŁ.

Przygotowaniem do kolejnego roboczego spotkania Międzynarodowego Komitetu Doradczego ECBNT był cykl interdyscyplinarnych seminariów związanych z badaniami prowadzonymi w PŁ. Podczas spotkań dyskutowano nad kluczowymi obszarami nauki i techniki, które mają jednoczyć działania partnerów skupionych w ECBNT. Przedstawiano aktualne osiągnięcia naukowe związane z energią, zdrowiem i ochroną środowiska.

ECBNT to utworzone przez Politechnikę Łódzką nowatorskie centrum oparte na europejskich wzorcach. W Centrum będą prowadzone prace zgodne z kierunkami badań wiodących ośrodków naukowych na świecie oraz priorytetami badawczymi Programu Ramowego Unii Europejskiej. Pomysłodawcą ECBNT jest prof. Stanisław Bielecki, rektor PŁ.

Centrum powstało we współpracy Politechniki Łódzkiej, Uniwersytetu Łódzkiego, Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi, Instytutu Biologii Medycznej PAN oraz Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN.

Spotkanie Międzynarodowego Komitetu Doradczego ECBNT odbędzie się 12 i 13 listopada br. w sali konferencyjnej Wydziału Chemicznego PŁ przy ul. Żeromskiego 116.

Więcej informacji na temat ECBNT jest dostępnych na stronie: www.cbnt.p.lodz.pl/sem_main.htm

Dzięki uprzejmości: PAP - Nauka w Polsce, Ewelina Krajczyńska

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z bitechnologii