RDLP w Krakowie: 75 lat Lasów Państwowych na Orawie


RDLP w Krakowie: 75 lat Lasów Państwowych na Orawie: artykuł nr 5808

2008-06-18 13:52:18 Leśnictwo

19 czerwca małopolscy leśnicy będą świętować piękny jubileusz. W tym roku mija 75 lat od chwili powstania Nadleśnictwa Zubrzyca Górna, które rozpoczęło okres zarządzania lasami orawskimi przez Lasy Państwowe. W roku 1933 Skarb Państwa wykupił od Dóbr Orawskich lasy o powierzchni 2100 ha tworząc Nadleśnictwo Zubrzyca Górna podlegające Dyrekcji Lasów we Lwowie. W tym okresie powstał także rezerwat na szczycie Babiej Góry o pow. 410 ha.

Jubileusz będzie miał kilka odsłon. Główne uroczystości rozpoczną się o godz. 13.30 przy Gajówce „Królowa”, leśnictwo Stańcowa w miejscowości Lipnica Wielka.
Tutaj, w obelisku kamiennym ze stoków Babiej Góry zamocowana zostanie tablica pamiątkowa zaprojektowana i wykonana przez Karola Gąsienicę-Szostaka, artystę z Zakopanego, upamiętniająca zasłużonych leśników, którzy bez względu na zawirowania historyczne i polityczne stali na straży polskich lasów, chronili je, pielęgnowali, zarządzali nimi. - Znalazło się na niej 14 nazwisk: nadleśniczych, leśniczych i gajowych. Ludzi, bez których te lasy nie byłyby dziś nasza dumą – mówi Roman Latoń, nadleśniczy Nadleśnictwa Nowy Targ. Wmurowany zostanie także akt erekcyjny.

Lista zasłużonych

Na tablicy z napisem: „Leśnikom w 75. rocznicę Lasów Państwowych na Orawie 1933-2008” widnieją nazwiska: nadleśniczych - Zygmunta Groblewskiego i Stanisława Wałacha, leśniczych - Leonarda Miąskowskiego, Franciszka Miąskowskiego, Jana Woszyckiego, Jana Słabego, Józefa Szpaka, Wacława Kota, Czesława Sołtysa, Zbigniewa Fica, Wendelina Wójciaka i gajowych – Władysława Tabaka, Jana Sowińskiego, Antoniego Folfasa. Tablicę ufundowało Koło Zakładowe SITLiD Nadleśnictwa Nowy Targ.


Biesiada pokoleń

Obok obelisku, jako symbol połączenia czasów przeszłych z obecnymi, zostanie posadzone pamiątkowe drzewko wiązu górskiego. Goście leśników, wśród których będą m.in. władze wojewódzkie, samorządowe, przedstawiciele świata nauki i kultury oraz organizacji pozarządowych zwiedzą Archiwum Świerka Rasy Orawskiej. Potem będzie czas na wspomnienia i wspólną biesiadę. Wśród obecnych nie braknie emerytowanych leśników i wielu przyjaciół lasu.
Podczas uroczystości zostaną rozdane nagrody i wyróżnienia, a profesor Kazimierz Gądek, prezes Zarządu Oddziału Krakowskiego Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Leśnictwa i Drzewnictwa wręczy legitymacje nowym członkom tej organizacji.


Wizytacja uroczyska Bembeńskie

Obchodom jubileuszowym towarzyszyć będzie konferencja terenowa Krakowskiego Oddziału SITLiD zatytułowana: „Zmiany w ekosystemach leśnych po klęsce huraganu z 2004 roku na przykładzie uroczyska Bembeńskie w leśnictwie Police”. Goście w terenie będą mogli zobaczyć jakie szkody wyrządził huragan i jaki ogrom prac wykonali leśnicy, by uporządkować ten teren. Ocenią także zrealizowane do tej pory odnowienia naturalne i sztuczne, a także stan zdrowotny pozostałych na pniu drzewostanów.

Jubileuszowa lektura obowiązkowa

Z okazji jubileuszu Nadleśnictwo Nowy Targ przygotowało specjalna publikację przybliżającą historię orawskich lasów. „Lasy Orawy wczoraj i dziś” autorstwa Romana Latonia, obecnego nadleśniczego Nadleśnictwa Nowy Targ i Stanisława Miąskowskiego, leśniczego leśnictwa Police (w publikacji wykorzystano zapiski i zdjęcia nadleśniczego Stanisława Wałacha), zawiera wiele informacji o obecnym stanie lasów orawskich, a jednocześnie przenosi nas w ich daleką przeszłość.
 

Darz Bór!
Zdzisława Kot-Malinowska
Rzecznik prasowy
RDLP w Krakowie
 

75 lat PGL Lasy Państwowe na Orawie

19 czerwca 2008 r.
Gajówka „Królowa” w Leśnictwie Szańcowa w miejscowości Lipnica Wielka

Program uroczystości:

Godz. 1330 - powitanie zaproszonych gości
Godz. 1340 - krótka informacja o historii i powstaniu obelisku
Godz. 1400 - wmurowanie aktu erekcyjnego
Godz. 1410 - poświęcenie obelisku, posadzenie pamiątkowego drzewka
Godz. 1420 - wystąpienia gości
Godz. 1440 - zwiedzanie Archiwum Świerka Rasy Orawskiej
Godz. 1500 - wspólna biesiada na kampingu w Zubrzycy Górnej


Program konferencji towarzyszącej

Konferencja terenowa Krakowskiego Oddziału SITLID
p.t.: „Zmiany w ekosystemach leśnych po klęsce huraganu z 2004 roku na przykładzie uroczyska Bembeńskie w Leśnictwie Police”

Godz. 1000 - zbiórka na kampingu w Zubrzycy Górnej
Godz. 1000 - 1100 część referatowa konferencji
Godz. 1100 -1300 część terenowa w uroczysku Bembeńskie
Godz. 1300 - 1330 przejazd uczestników do leśnictwa Stańcowa
Godz. 1500 - biesiada leśna na kampingu w Zubrzycy Górnej:
a. wręczenie nagród i wyróżnień
b. uroczyste wręczenie legitymacji nowym członkom SITLID
 

 

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z leśnictwa