Najwyższa Izba Kontroli krytycznie oceniła wdrażanie programu Natura 2000


Najwyższa Izba Kontroli krytycznie oceniła wdrażanie programu Natura 2000: artykuł nr 5836

2008-07-16 13:32:41 Ekologia

Izba przedstawiła raport w tej sprawie. Z kontroli wynika, że nadal nie ma gotowej listy obszarów chronionych programem Natura 2000, która powinna zostać przekazana Unii Europejskiej. Brakuje również podziału kompetencji poszczególnych organów. Nie określono także kosztów wdrażania sieci i źródeł ich finansowania. NIK uznała, że główną winę za zaistniałą sytuację ponosi Ministerstwo Środowiska

Źródło: Polskie Radio

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z ekologii