BOŚ Bank posadzi 45 tys. drzew


BOŚ Bank posadzi 45 tys. drzew: artykuł nr 5837

2008-07-01 07:04:02 Ekologia

W sobotę, 15 maja, rusza drugi etap zalesiania obszaru ochrony siedlisk w Celestynowie koło Otwocka. W tym roku BOŚ posadzi 45 tys. drzew na powierzchni 9 ha. W ten sposób dokończy projekt kompensacji emisji CO2 banku.

Bank Ochrony Środowiska, jako pierwsza instytucja finansowa w Polsce, obliczył wielkość emisji gazów cieplarnianych, wynikających z różnych form jego aktywności, a następnie przygotował plan jej kompensacji. Program ?BOŚ Bankiem przyjaznym klimatowi? został zapoczątkowany w ubiegłym roku zalesieniem 2,74 ha na terenie nadleśnictwa Celestynów. W ramach tegorocznej akcji zostanie wzmocniony i uzupełniony korytarz ekologiczny biegnący doliną Świdra, który łączy dwa obszary naturowe. Dolina Świdra i leżące w niedalekiej okolicy Bagno Całowanie, Łąki Ostrówieckie i Wisła Środkowa to tzw. specjalne obszary ochrony siedlisk. Dlatego przed rozpoczęciem działań bank skonsultował swoje plany z Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Warszawie. Wspólnie zadecydowano o posadzeniu zróżnicowanego drzewostanu, który idealnie wpasuje się w Dolinę Świdra.

Ostatni etap sadzenia obejmie 45 tysięcy drzewek. ? ?BOŚ bankiem przyjaznym klimatowi? jest programem prowadzonym przy współudziale Instytutu na rzecz Ekorozwoju. Naszym celem było obliczenie wielkości emisji gazów cieplarnianych oraz opracowanie i wdrożenie programu kompensacji. Tegoroczną edycją nasadzeń kończymy kompensację emisji CO2, więc możemy powiedzieć, że wraz z finalizacją programu osiągnęliśmy postawiony przed nami cel ? mówi Anna Żyła, Główny Ekolog BOŚ S.A.


Bank od lat wspiera projekty i działania na rzecz ochrony środowiska. Posiada ponad 60% udział w rynku bankowego finansowania przedsięwzięć ekologicznych, co daje mu pozycję lidera w tej dziedzinie. W ciągu 19 lat swojej działalności udostępnił, w celu realizacji projektów ekologicznych, środki o wartości 9,1 mld zł. W tym okresie dzięki wsparciu banku zrealizowano 32 tys. inwestycji o wartości 31 mld zł. BOŚ S.A. podejmuje także dodatkowe inicjatywy związane z ochroną środowiska. W 2008 roku Stowarzyszenie na rzecz Bezpieczeństwa Finansowego Obywateli RP przyznało bankowi Nagrodę Honorową za wspieranie edukacji finansowej w ramach CSR. Bank został wyróżniony w konkursie Ministra Środowiska tytułem ?Lidera Polskiej Ekologii?.

- Akcja zalesiania to świetny przykład wolontariatu pracowniczego. Zamiast organizować kosztowne wyjazdy integracyjne angażujemy się w działanie, które przyniesie nie tylko pozytywne efekty dla środowiska. Sadząc drzewa będziemy się uczyć jak pracować i komunikować w zespole. Pracownicy BOŚ będą mieli także okazję porozmawiać o nowym programie Fundacji Banku ? tłumaczy Andrzej Pietrucha, Prezes Fundacji BOŚ

Zalesianie powierzchni rozpocznie się 15 maja o godzinie 9:30 w Centrum Edukacji Leśnej w Celestynowie. Akcję koordynuje Fundacja BOŚ we współpracy z Głównym Ekologiem Banku oraz Departamentem Marketingu. Zalesianie jest częścią projektu ?BOŚ S.A. bankiem przyjaznym klimatowi?, którego partnerem merytorycznym jest Instytut na rzecz Ekorozwoju.

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z ekologii