Triplet - nowy kwartalnik Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ


Triplet - nowy kwartalnik Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ: artykuł nr 5700

2008-05-09 13:25:39 Biotechnologia

Prezentujemy pierwszy numer kwartalnika Triplet - biuletynu informacyjnego Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Biuletyn ten ma dostarczać informacji o aktualnych sprawach i bieżących wydarzeniach związanych z działalnością naszego Wydziału, zatem będzie stanowił uzupełnienie „Annual Report”, wydawanego tylko raz w roku - informuje na łamach kwartalnika prof. dr hab. Kazimierz Strzałka Dziekan Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ.

W numerze pierwszym m.in.:

  • Nominacje profesorskie
  • Nagrody i stypendia na wydziale
  • XXXV Zimowa Szkoła WBBiB UJ
  • Granty na zakupu aparatury naukowo-badawczej
  • Cykl wykładów w Indiach
  • Popularyzacja nauki: cykl wykładów Między biologią a fizyką oraz Festiwal Nauki w Krakowie
  • Osiągnięcia naukowe członków Koła Naukowego Studentów Biotechnologii Mygen
  • Kurs z biotechnologii dla studentów francuskich

 

Kwartalnik Triplet - kwiecień  2008 1/09(1) - wersja PDF

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z bitechnologii