Młodzi pracownicy naukowi Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie otrzymają stypendia o łącznej wartości 80 000 zł


Młodzi pracownicy naukowi Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie otrzymają stypendia o łącznej wartości 80 000 zł: artykuł nr 6197

2009-04-06 10:18:06

W najbliższy poniedziałek, tj. 6 kwietnia br., o godzinie 13.00, w budynku Collegium Godlewskiego Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, mieszczącym się przy Al. Mickiewicza 21 (w sali Senackiej) odbędzie się uroczyste wręczenie stypendiów dla młodych pracowników naukowych UR, ufundowane przez Państwa Alinę i Jana Wagów w ramach Własnego Funduszu Stypendialnego.

Już po raz trzeci na krakowskim Uniwersytecie Rolniczym odbędzie się wręczenie nagród dla młodych pracowników na wsparcie ich badań naukowych z zakresu nauk rolniczych, leśnych, społecznych lub pokrewnych. O przyznanie stypendium mogli ubiegać się pracownicy UR ze stopniem naukowym doktora (uzyskanym w ciągu ostatnich pięciu lat), dla których Uniwersytet jest podstawowym miejscem zatrudnienia. Dodatkowym kryterium był wiek – do 35 lat. Wszyscy zainteresowani (zgłosiło się 14 osób) musieli złożyć w Dziale Nauki i Współpracy Międzynarodowej swój życiorys naukowy, opis aktualnie prowadzonych badań wraz z opinią bezpośredniego przełożonego na temat zasadności podejmowanych badań oraz wyniki swojej oceny okresowej.

Komisja przyznała 5 stypendiów o łącznej wartości 80 000 zł.

Laureatami dwóch stypendiów o wartości 25 tys. złotych, ufundowanych przez Państwa Alinę i Jana Wagów zostali:

* Dr inż. Joanna Zubel  (Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt)
TEMAT PRACY BADAWCZEJ – IMMUNOMODULACYJNA REAKCJA TKANKI TŁUSZCZOWEJ W ZABURZENIACH METABOLICZNYCH  U ZWIERZĄT.

Badania dotyczą szeroko pojętego problemu odporności zwierząt podczas wzrostu i rozwoju oraz adaptacji do zmiennych warunków otoczenia. Zagadnienia podejmowane przez dr Zubel mają znaczenie w naukach podstawowych oraz są bardzo istotne dla praktyki weterynaryjnej i zootechnicznej. Bardzo istotny jest problem eliminacji nadmiaru antybiotyków stosowanych w chowie zwierząt przeznaczonych do wykorzystania jako pożywienie dla ludzi.

* Dr inż. Krzysztof Buksa (Wydział Technologii Żywności)
TEMAT PRACY BADAWCZEJ – WPŁYW CZYNNIKÓW UTLENIAJĄCYCH NA WARTOŚĆ WYPIEKOWĄ MĄKI ŻYTNIEJ.

Problem przedstawiony w projekcie dotyczy zagadnień związanych z poprawą  jakości chleba, szczególnie żytniego. Chleb ten cechuje się dużymi walorami żywieniowymi oraz profilaktycznymi w leczeniu chorób cywilizacyjnych, a także długo zachowuje świeżość. Celem projektu jest zaproponowanie takiej modyfikacji mąki, która zapewni uzyskanie pieczywa żytniego o optymalnych parametrach jakościowych.

Komisja wyróżniła trzech młodych pracowników uczelni, przyznając im stypendia o wartości 10 tysięcy ze środków Własnego Funduszu Stypendialnego:

    * Dr inż. Marcin Pietrzykowski (Wydział Leśny)
TEMAT PRACY BADAWCZEJ – Akumulacja węgla w ekosystemach powstających na rekultywowanych dla leśnictwa terenach pogórniczych w świetle roli lasów Polski                     w sekwestracji CO2.

    * Dr inż. Agnieszka Polichn-Latawiec (Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji)
TEMAT PRACY BADAWCZEJ – Wpływ osadów dennych na jakość wody w zbiorniku wodnym.

    * Dr inż. Aneta Grabowska (Wydział Ogrodniczy)
TEMAT PRACY BADAWCZEJ - Wpływ stresu termicznego i świetlnego w fazie rozsady na morfologię i rozwój roślin brokułu (Brassica oleracea var. italica).

Wszystkie stypendia wypłacane będą przez okres 10 miesięcy.

Izabella Jachimczyk
rzecznik prasowy UR

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z