Sprzeciw rządu wobec Pakietu Klimatycznego UE oparty na błędnych założeniach


Sprzeciw rządu wobec Pakietu Klimatycznego UE oparty na błędnych założeniach: artykuł nr 5970

2008-11-19 21:54:07 Ekologia

Na podstawie najnowszych badań jednoznacznie można stwierdzić, że rząd polski opiera swoją politykę klimatyczną na raporcie, który jest tendencyjny i wyrywkowy. Opracowana przez Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową analiza wskazuje na poważne błędy Raportu Klimatycznego Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej.

Kontrowersyjny "Raport 2030" firmy "EnergSys", przygotowany na zlecenie Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej jest wykorzystywany jako źródło danych, które mają potwierdzać opinie, że Pakiet Klimatyczny Unii Europejskiej  dotkliwie obciąży polską gospodarkę. Jednkakże jego szczegółowa ocena opublikowana dziś przez szanowany gdański Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową pozwala stwierdzić, że raport zawyża koszty ekonomiczne Pakietu i zaniża wynikające z niego korzyści.

W ciągu ostatnich 6 miesięcy rząd polski w dużej mierze opierał swój sprzeciw wobec Pakietu Klimatycznego UE na sponsorowanym przez sektor przemysłu raporcie "EnergSys". Błędne wnioski raportu skłoniły rząd do podjęcia próby zablokowania przyjęcia Pakietu w przyszłym miesiącu. Tymczasem z opublikowanych dzisiaj badań jednoznacznie wynika, że raport ten zawiera wiele istotnych luk i nieścisłości.

Wyniki badań Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową pokazują, że raport EnergSys znacznie zawyża przewidywany wzrost cen energii elektrycznej i kosztów zaopatrzenia w energię oraz jego wpływ na sytuację gospodarczą. Raport mylnie zakłada, że sektor energii elektrycznej będzie musiał samodzielnie zrealizować cel 15% udziału odnawialnych źródeł energii.  To założenie jest najdroższym możliwym scenariuszem i pomija potencjał taniej biomasy i wzrostu wydajności energetycznej, który ułatwiłby Polsce osiągnięcie redukcji emisji CO2.

Najnowsza publikacja podkreśla także pozytywny wpływ, jaki będą miały środki ochrony klimatu. W raporcie EnergSys zostało to całkowicie pominięte. Dla przykładu, inwestycje przychodów z systemu aukcji mogłyby przyczynić się do dodatkowego wzrostu polskiego PKB.

Dr Andrzej Kassenberg, z Instytutu na rzecz Ekorozwoju, uważa, że:

"Ta analiza potwierdza, że rząd został wprowadzony w błąd poprzez zniekształcone dane, które przesadnie podkreślają negatywny wpływ Pakietu na sytuację polskiego biznesu i konsumentów. Teraz, kiedy poznaliśmy pełne dane, jest oczywistym, że raport "EnergSys" nie jest rzetelną analizą konsekwencji wprowadzenia Pakietu Klimatycznego, ale tendencyjnym przekłamaniem".

Pełną wersję raportu Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową można uzyskać od Koalicji Klimatycznej:

e-mail: koalicjaklimatycznapr@gmail.com

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z ekologii