Kurs: Konserwacja terenów zielonych, pielęgnacja terenów zielonych


Kurs: Konserwacja terenów zielonych, pielęgnacja terenów zielonych: artykuł nr 48918

2010-09-13 01:55:38 Ciekawostki

Nowy, bezpłatny kurs dla osób bezrobotnych z pięciu powiatów: inowrocławskiego, mogileńskiego, żnińskiego, grudziądzkiego oraz sępoleńskiego. Rekrutację prowadzimy do końca września. Kurs w ramach projektu POKL Człowiek ? najlepsza inwestycja jest współfinansowany ze środków unijnych (Europejski Fundusz Społeczny).

Kursanci, którzy osiągną najlepsze wyniki, otrzymają stypendium w wysokości 500 zł brutto za odbywanie dodatkowych, miesięcznych praktyk zawodowych. Zajęcia teoretyczne oraz część praktyczna szkolenia zasadniczego, będą realizowane w dwóch działach: konserwacja terenów zielonych (po 50 godzin elementów teoretyczno-warsztatowych oraz praktycznych), rewaloryzacja i pielęgnacja terenów zielonych (po 30 godzin elementów teoretyczno-warsztatowych oraz praktycznych).

Dokumenty wymagane w procesie rekrutacji na kurs pod nazwą Zielony krajobraz nadzieją na lepsze jutro: formularz zgłoszeniowy, kserokopia dowodu osobistego, zaświadczenie z Urzędu Pracy potwierdzające status bezrobotnego, potwierdzenie zameldowania na pobyt czasowy w przypadku miejsca zamieszkania innego niż pobyt stały.

Do Biura Rekrutacji naszej uczelni zapraszamy codziennie (od poniedziałku do piątku w godzinach 8 - 17, a w soboty i niedziele między godziną 10 a 14: Wyższa Szkoła Środowiska, ul. Fordońska 120, 85-739 Bydgoszcz, tel. 52 342 92 90 wew. 30, e-mail: zgłoszenia@wss.edu.pl. Nabór trwa do 30 września.

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z ciekawostek