Film "Dzikie Karpaty" nagrodzony


Film "Dzikie Karpaty" nagrodzony: artykuł nr 605

2005-04-27 12:35:46 Ochrona środowiska

Zrealizowany przez Pracownię na rzecz Wszystkich Istot film "Dzikie Karpaty" zdobył I miejsce na II Festiwalu Filmowym "Ziemia Przede Wszystkim". Festiwal ten był organizowany w dniach 23-24 kwietnia 2005 przez Fundację Rozwoju Sztuki Filmowej w ramach obchodów "Dnia Ziemi" w Warszawie. Festiwal nawiązuje swym charakterem do tematów ekologiczno – przyrodniczych, ale namawia również twórców do tworzenia takich filmów, które będą odzwierciedlały swą treścią w sposób niepowtarzalny ich spojrzenie na rzeczy znane w przyrodzie.

Film "Dzikie Karpaty" poświęcony jest głównym problemom ekologicznym w Karpatach. Przedstawia miedzy innymi zagadnienia wpływu turystyki na przyrodę (narciarstwo, sporty ekstremalne), gospodarki leśnej (wylesiania zboczy, powodzie), ochrony bioróżnorodności (ochrona dużych drapieżników, tereny chronione).

Źródło: Pracownia na rzecz Wszystkich Istot

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z ochrony środowiska