Postępy w Bio- i Nanotechnologii


Postępy w Bio- i Nanotechnologii: artykuł nr 6111

2009-02-03 19:28:09 Biotechnologia

Postępy w Bio- i Nanotechnologii to tytuł warsztatów naukowych, które odbędą się w dniach 12-14 lutego na Politechnice Łódzkiej. Mogą wziąć w nich udział wszyscy naukowcy, doktoranci i studenci zainteresowani bio- i nanotechnologią.

Warsztaty organizowane są przez Centrum Bio- i Nanotechnologii (CBNT), założone przez konsorcjum BioTechMed. Konsorcjum zrzesza łódzkie jednostki badawcze i zakłady przemysłowe.

Jak informuje strona internetowa PŁ, celem spotkania jest określenie najważniejszych problemów i kierunków badań w bio- i nanotechnologii, co ma służyć zdefiniowaniu profilu badawczego CBNT.

Program warsztatów będzie zgodny z zaleceniami Komitetu Doradczego CBNT i skoncentruje się na trzech obszarach badań: Energia, Zdrowie i Środowisko. Po porannych sesjach plenarnych, odbędą się specjalistyczne sesje popołudniowe. W ich trakcie uczestnicy przedstawią swój potencjał badawczy i osiągnięcia z zakresu bio- i nanotechnologii, ze szczególnym uwzględnieniem współpracy z wiodącymi ośrodkami badawczymi w kraju i zagranicą.

Wykłady i dyskusje będą się obywały w języku angielskim. Udział w obradach jest bezpłatny, wcześniej należy jednak zarejestrować się poprzez przysłanie formularza dostępnego w załącznikach na stronie internetowej: www.p.lodz.pl/main,item3940,wydarzenia_specjalne_index.htm

Dzięki uprzejmości: PAP Nauka w Polsce, Ewelina Krajczyńska

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z bitechnologii