Biotechnologia - potęga genu. Konkurs dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych


Biotechnologia - potęga genu. Konkurs dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych: artykuł nr 6595

2010-01-28 07:27:12 Ekologia

W styczniu 2010 roku ruszył konkurs dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych: Biotechnologia - potęga genu. Jego celem jest poszerzenie wiedzy z zakresu biotechnologii wśród młodzieży oraz pobudzanie wśród uczestników kreatywnego myślenia.

Biotechnologia - potęga genuUczestnicy wykonują prace w trzech formach: plakat, animacja i model przestrzenny, i trzech kategoriach tematycznych: biotechnologia w przemyśle i ochronie środowiska, biotechnologia roślin i biotechnologia medyczna.

Zakończenie konkursu "Biotechnologia - potęga genu", wręczenie nagród oraz wystawa prac uhonorowanych uczniów nastąpi w ramach Poznańskiego oraz Bałtyckiego Festiwalu Nauki i Sztuki.

Konkurs organizowany jest przez studentów Sekcji Biotechnologii Koła Naukowego Przyrodników Uniwersytetu im. A. Mickiewicza (edycja poznańska) oraz koło naukowym BIO-MED działającym przy Międzyuczelnianym Wydziale Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego (edycja dla Trójmiasta).

Ważne terminy

  • Zgłoszenia do udziału w konkursie i prace przyjmowane są do dnia 10.04.2010 r. (decyduje data wpłynięcia pracy)
  • Ogłoszenie wyników nastąpi najpóźniej do dnia: 28.04.2010 r.

Więcej informacji oraz regulamin konkursu "Biotechnologia - potęga genu" znajduje się na stronie: www.potegagenu.pl

Patron medialny konkursu "Biotechnologia - potęga genu": Ogólnopolski Dziennik BIOLOG

Konkursy biologiczne, forum biologiczne

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z ekologii