Druga edycja konkursu: BioIdea - wygrana to 40 000 zł


Druga edycja konkursu: BioIdea - wygrana to 40 000 zł: artykuł nr 49052

2011-02-26 02:03:19 Biotechnologia

W corocznym konkursie Funduszu JCI Venture wybierane są najlepsze pomysły, a wygrana to 40 000 zł na rozwinięcie innowacyjnego projektu z branży life science. Jeśli masz innowacyjny pomysł związany z obszarem szeroko rozumianych nauk przyrodniczych to zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie, który pozwoli ambitnym naukowcom-przedsiębiorcom zdobyć środki na rozwój własnego pomysłu!

Czekamy na zgłoszenia od doktorów lub studentów studiów doktoranckich oraz magisterskich z kierunków pokrewnych do obszaru life science, takich jak biotechnologia, chemia, biologia, medycyna, farmacja i innych nauk przyrodniczych. Główną nagrodą dla zwycięzcy będzie kwota 40 000 zł (umowa preinkubacyjna), która umożliwi sfinansowanie działań związanych z realizacją projektu naukowego. Podobnie jak ubiegłoroczna edycja, konkurs ma na celu wyłonienie najlepszej koncepcji dotyczącej rozwinięcia projektu (pomysłu) związanego z badaniami naukowymi, wynalazkami, innowacyjnymi pomysłami, produktami i inicjatywami dotyczącymi sektora life science (nauki przyrodnicze), który będzie dysponować potencjałem komercyjnym.

Czekamy na zgłoszenia do 30 kwietnia 2011 roku - pomysły można przesyłać poprzez formularz zamieszczony na stronie www.jciventure.pl. Wyniki konkursu zostaną podane na stronie internetowej JCI Venture w ciągu dwóch tygodni od zamknięcia naboru.

______________
W ramach konkursu BioIDEA 2010 zgłoszono 22 projekty z takich obszarów jak genetyka, mikrobiologia, chemia, biologia, oraz ochrona środowiska i wyroby medyczne. W konkursie brali udział zarówno pasjonaci nauki, studenci, jak i pracownicy naukowi. Szczególnie silnie swoją obecność zaznaczyli przedstawiciele ośrodków akademickich Gdańska, Warszawy, Krakowa, a także z Poznania i Torunia. Komisja konkursowa oceniła poziom zgłoszeń jako bardzo wysoki. Ścisły finał rozegrał się pomiędzy 3 zgłoszeniami, a główna nagroda, którą była równowartość do ? 10 000 z przeznaczeniem na sfinansowanie badań, została przyznana dr Krzysztofowi Hincowi z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego rozwijającemu projekt jadalnej szczepionki przeciwko H. pylori. Ponadto, przedstawiciele organizatora rozpoczęli współpracę z autorami kolejnych 4 projektów, w których zidentyfikowali szczególnie wysoki potencjał komercyjny i naukowy. Dzięki zaangażowaniu merytorycznemu brokerów technologii i wsparciu kapitałowemu JCI Venture projekty te mogą w ciągu kilku najbliższych miesięcy przerodzić się w innowacyjne spółki działające w obszarze biotechnologii i wyrobów medycznych.

JCI Venture Sp. z o.o. jest funduszem inwestującym w projekty podwyższonego ryzyka z obszaru life science w pierwszej fazie rozwoju projektu (fundusz seed capital) - spółka planuje powołanie co najmniej 13 innowacyjnych podmiotów. Fundusz działa operacyjnie od 2009 r.
Model komercjalizacji badań i projektów naukowych korzysta z najlepszych rozwiązań światowej wiedzy w dziedzinie transferu technologii i komercjalizacji.
Pieniądze pochodzą ze środków europejskich, ale model i dyscyplina finansowa są takie same jak w firmach venture capital. Dodatkowo, JCI Venture spółek wspiera nowo powstające spółki wiedzą i umiejętnościami, które są niezbędne do ich prawidłowego rozwoju . W skład zespołu JCI Venture wchodzą profesjonaliści z wyróżniającymi się osiągnięciami oraz różnorodnym doświadczeniem zawodowym. Dzięki temu, spółka może precyzyjnie porozumiewać się zarówno z inwestorami finansowymi jak i naukowcami oraz analizować projekty Pod względem merytorycznym i ekonomicznym.

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z bitechnologii