Koalicja Klimatyczna wobec kryzysu


Koalicja Klimatyczna wobec kryzysu: artykuł nr 6176

2009-03-19 12:18:42 Ekologia

Koalicja Klimatyczna wystosowała wczoraj do Premiera Donalda Tuska list otwarty, wyrażający stanowisko w najważniejszych kwestiach, które będą przedmiotem dyskusji europejskich przywódców podczas trwającego właśnie spotkania Rady Europejskiej. Szefowie państw i rządów UE podejmą decyzje dotyczące sposobów walki z kryzysem gospodarczym, zapewnienia Europie bezpieczeństwa energetycznego i finansowania krajów rozwijających się w ich zmaganiach ze zmianami klimatu.

Zdaniem Koalicji Klimatycznej odbudowa dotychczasowego, przestarzałego modelu gospodarczego nie zapewni państwom Unii Europejskiej trwałego i zrównoważonego rozwoju.  „Odpowiedzią na kryzys gospodarczy i klimatyczny powinno być stworzenie nowego systemu ekonomicznego, uwzględniającego współczesne wyzwania społeczne i ekologiczne. Rozważania nad sposobami wyjścia z kryzysu stanowią okazję do realizacji inwestycji niezbędnych dla rozwoju czystej energii i zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego” – powiedział Zbigniew Karaczun, ekspert Koalicji Klimatycznej.

Koalicja domaga się by Polska wspierała utworzenie na obszarze Unii Europejskiej elastycznego i powiązanego ze sobą systemu energetycznego opartego na energii odnawialnej. Kryzys stanowi szansę na przyspieszenie zmian strukturalnych, niezbędnych dla rozwoju takiego systemu, czyli zintegrowanie sieci przesyłowych państw UE  rozwój inteligentnej sieci przesyłowej opartej na odnawialnych źródłach.
Organizacje członkowskie Koalicji nie zgadzają się na to, by środki publiczne były przeznaczane na wsparcie energetyki atomowej, gdyż opóźni to rozwój systemu który zapewniłby niezależność energetyczną i bezpieczną przyszłość wszystkim krajom Europy.

Koalicja domaga się również by Polska poparła przyjęcie przez Unię mechanizmu finansowania walki ze zmianami klimatu w krajach rozwijających się. Kraje uprzemysłowione powinny rocznie zapewnić 110 mld € do 2020 roku na rozwój czystych technologii energetycznych, ograniczanie wylesiania i adaptację do zmian klimatu w krajach rozwijających się. Udział Unii Europejskiej w tej kwocie powinien wynieść ok. 35 mld € rocznie.

Koalicja Klimatyczna

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z ekologii