Unia Europejska traci swój wkład w zrównoważone rolnictwo zakazując upraw biotechnologicznych


Unia Europejska traci swój wkład w zrównoważone rolnictwo zakazując upraw biotechnologicznych: artykuł nr 6296

2009-06-16 21:45:56 Biotechnologia

Nowe prace badawcze nad wykorzystaniem odpornej na szkodniki kukurydzy genetycznie zmodyfikowanej wykazują, że jej użycie dostarczyło istotnych ekonomicznych i środowiskowych korzyści. Unia Europejska nadal wykorzystała jedynie ułamek tych możliwości, tracąc 200 mln € potencjalnych zysków z wykorzystania odpornej na szkodniki kukurydzy genetycznie zmodyfikowanej.

„Odporna na szkodniki kukurydza uprawiana w Unii Europejskiej przyniosła rolnikom ogromne korzyści ekonomiczne, wpływając na ograniczenie oprysków insektycydami, poprawiła jakość kukurydzy oraz znacząco podniosła dochody rolników” powiedział Graham Brookes, dyrektor PG Economics, autor raportu. „Ta technologia rolnicza wywarła bardzo istotny wpływ na wzrost plonów, zmniejszenie ryzyka produkcyjnego oraz zwiększenie wydajności produkcji rolnej. Niektóre kraje specjalizujące się w uprawie kukurydzy, które mogłyby czerpać korzyści z nowych technologii (z uwagi na ogromne straty ekonomiczne spowodowane przez szkodniki) efektywnie zakazały stosowania tej technologii w swoich gospodarstwach. Te kraje to Francja, Włochy, Niemcy i Austria”.

Najważniejsze wnioski płynące z ostatniego raportu G. Brookesa:
•    Wzrost plonów o ponad 10% w przypadku kukurydzy odpornej na szkodniki;
•    Dodatkowy wzrost zarobków z hektara w wysokości średnio około 186 €/ha;
•    Znaczne zmniejszenie pozostałości mikotoskyn w ziarnie;
•    W krajach, gdzie dotychczas walczono ze szkodnikami przy pomocy środków chemicznych można zaobserwować znaczne zmniejszenie ich wykorzystania (zwłaszcza zauważalne w Hiszpanii);
•    Potencjalnie w Unii Europejskiej istnieje zapotrzebowanie na uprawę kukurydzy genetycznie zmodyfikowanej na obszarze od 2,25 miliona do 4 milionów hektarów w zależności od poziomu żerowania szkodników. Na takim poziomie akceptacji nastąpiłby wzrost przychodu na poziomie 160 do 247 milionów €. Podczas gdy wykorzystuje się w całej Unii Europejskiej jedynie 8-12 % tych możliwości;
•    Gdyby wykorzystywano kukurydzę odporną na szkodniki na wszystkich potencjalnie przydatnych terenach można by było zmniejszyć wykorzystanie od 0,41 do 0,7 miliona kg substancji aktywnych środków ochrony roślin. Aktualnie redukcja stosowania pestycydów wynosi ok.14-25 % z tych szacunków;
•    Hiszpania jest jedynym krajem Unii Europejskiej, gdzie poziom akceptowalności rolniczej biotechnologii pozwala na swobodny rozwój tej technologii i czerpanie przez rolników płynących z uprawy roślin transgenicznych korzyści;
•    Kraje członkowskie aktualnie blokujące wykorzystanie biotechnologii rolniczej mogłyby czerpać realne korzyści środowiskowe z jej wykorzystania, jednak rządy tych państw podejmują odmienne decyzje (te kraje to Włochy, Francja i Niemcy).

Źródło:
http://www.pgeconomics.co.uk/pdf/btmaizeeuropejune2009.pdf
http://www.pgeconomics.co.uk/EU%20losing%20out%20on%20contributions%20to%20sustainable%20farming%20from%20biotech%20traits.htm
(oprac. NAP)


Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z bitechnologii