Ciekawostki, leśne liczby...


Ciekawostki, leśne liczby...: artykuł nr 827

2005-06-11 03:17:28 Ciekawostki

W nadleśnictwie Skarżysko zachował się obyczaj tzw. serwitutu, czyli daniny drewna przekazywanej corocznie mieszkańcom Wąchocka. Przywilej ten ustanowił król Kazimierz Jagiellończyk w XV wieku i od tego czasu obowiązuje po dziś dzień.

Pierwsze Leśne Kompleksy Promocyjne stworzono w 1994 roku. To miejsca aktywnej ochrony ekosystemów, gdzie leśnicy starają się propagować przyjazne środowisku technologie, wyjaśniać zasady nowoczesnej gospodarki leśnej i prowadzić edukację ekologiczną. W każdym LKP działa kilka ścieżek edukacyjnych i ośrodki edukacji ekologicznej.

325 tys. ha to powierzchnia lasów, którymi administruje RDLP w Radomiu. Leżą na obszarze czterech województw, 26 powiatów i dwóch miast na prawach powiatu oraz 180 gmin

22 nadleśnictwa, na które składa się 240 leśnictw, podlega radomskiej dyrekcji lasów państwowych. Średnia powierzchnia nadleśnictwa to ponad 14 tys. ha, leśnictwa - 1,3 tys. ha

W lasach RDLP Radom występują wszystkie rodzime gatunki drzew. Dominuje sosna - 73,5 proc., na drugim miejscu jest jodła - ponad 8 proc., na trzecim dąb - ponad 6 proc. Kolejne gatunki, jeśli brać pod uwagę powierzchnię, to brzoza i olsza

63 lata to średni wiek drzewostanów w lasach Radomskiego i Kieleckiego.

Źródło: www.Gazeta.pl za www.LasyPolskie.pl

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z ciekawostek