GREENPEACE: Zastrzeżenia do nowej ustawy o GMO


GREENPEACE: Zastrzeżenia do nowej ustawy o GMO: artykuł nr 6545

2009-12-15 14:51:22 Ekologia

Na dzisiejszym posiedzeniu Sejmu odbędzie się pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy ?Prawo o organizmach genetycznie zmodyfikowanych? (GMO). Przed głosowaniem tego projektu Greenpeace oraz organizacje skupione w Koalicji ?Polska wolna od GMO? apelują do posłów o stworzenie silnego prawa, które chronić będzie nasz kraj przed niekontrolowanym wprowadzeniem GMO do środowiska oraz skażeniem tradycyjnych upraw.

Projekt ustawy o GMO powstawał przez ponad trzy lata i jego celem jest dostosowanie polskiego prawa do prawa unijnego. Jednak mimo długiego czasu powstawania zawiera on szereg luk, które w konsekwencji mogą doprowadzić do skażenia polskich upraw przez GMO oraz dopuszczają wysiew transgenicznych roślin w sposób niepodlegający należytej kontroli.

Główne zastrzeżenia organizacji ekologicznych do projektu ustawy są następujące:

1.Projekt zakłada, że skażenie GMO może nastąpić z powodu siły wyższej. Ten zapis powinien zniknąć, ponieważ otwiera praktycznie nieograniczone możliwości zanieczyszczania środowiska naturalnego bez żadnych konsekwencji.

2.Ustawa powinna definiować zakres odpowiedzialności za zanieczyszczenie środowiska naturalnego i pól rolników nieuprawiających GMO. Kary za zanieczyszczenie powinny m.in. uwzględniać rzeczywisty koszt usunięcia GMO ze środowiska naturalnego, czy rekompensatę za utratę rynku zbytu produktów tradycyjnych.

3.Według ustawy tylko organy rządowe mogą wytoczyć proces osobie, która zanieczyści środowisko naturalne. Możliwość tę powinny mieć także osoby prywatne, organizacje pozarządowe i inne podmioty.

4.Według ustawy tylko rolnik uprawiający tę samą roślinę (np. kukurydzę) może wnieść sprzeciw wobec upraw GMO. Prawo takie powinno również przysługiwać rolnikom uprawiającym inne rośliny oraz organizacjom pozarządowym i innym podmiotom.

5.Strefy wole od GMO mogą być tworzone przez przynajmniej dwóch rolników na okres pięciu lat. Możliwość tę powinny mieć także osoby prywatne, organizacje pozarządowe i inne podmioty.

6.Według ustawy zgłoszenie upraw GMO powinno nastąpić z trzymiesięcznym wyprzedzeniem. Okres ten powinien być wydłużony do sześciu miesięcy.

7.Ustawa powinna precyzować sposób izolowania zbiorów z upraw GMO od zbiorów z upraw tradycyjnych, a także sposób czyszczenia silosów.

8.Strefy ochronne powinny mieć przynajmniej kilkaset metrów (regulować to ma rozporządzenie).

Ekolodzy zamierzają namawiać parlamentarzystów odpowiedzialnych za uchwalenie ustawy do uwzględnienia powyższych zastrzeżeń w toku prac nad  nowym prawem dotyczącym GMO. Równocześnie przypominają, że sama ustawa, mimo, iż reguluje status tych upraw, nie zapobiegnie całkowicie ich wprowadzaniu na polskie pola.

?Zapisy ustawy nie są wystarczające, aby zatrzymać ekspansję GMO na teren naszego kraju. Dlatego polski rząd, wzorem sześciu krajów europejskich, powinien wprowadzić rozporządzenie o zakazie ich wysiewu w naszym kraju. Zakaz taki dotyczyłby jedynej odmiany dopuszczonej do wysiewu na terenie Unii ? genetycznie modyfikowanej kukurydzy MON 810? - mówi Łukasz Supergan, koordynator kampanii Greenpeace.

Greenpeace

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z ekologii