Młodzi naukowcy zmieniają świat


Młodzi naukowcy zmieniają świat: artykuł nr 6546

2009-12-15 14:53:08 Ciekawostki

To prawdziwe święto w ministerstwie, kiedy odwiedzają nas wybitni młodzi badacze z całej Polski - powiedziała minister nauki i szkolnictwa wyższego prof. Barbara Kudrycka podczas wczorajszego spotkania z młodymi naukowcami. W najbliższym czasie planowane jest powołania Rady Młodych Naukowców.

"Wasza obecność dziś, a przede wszystkim owocna praca badawcza, są dowodem tego, że polska nauka ma ogromny potencjał i wiele talentów do odkrycia i pielęgnowania. Musimy uczynić wszystko, aby uwolnić te talenty, aby dać im szansę na piękny rozkwit. Wówczas jest szansa, że wśród uczestników tego spotkania są przyszli polscy nobliści. Wierzę, że stać Was na wiele, że możecie zmieniać świat" - zwróciła się do obecnych minister Kudrycka.

Wśród uczestników debaty o przyszłości polskiej nauki i szansach młodych uczonych znaleźli się laureaci prestiżowych stypendiów, nagradzani w kraju i za granicą - stypendyści Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, laureaci stypendiów "Zostańcie z nami", przyznawanych przez tygodnik "Polityka", badaczki nagradzane przez fundację L'Oreala pod patronatem UNESCO, przedstawiciele Krajowej Reprezentacji Doktorantów. Minister Barbara Kudrycka złożyła podziękowanie obecnym podczas debaty: redaktorowi naczelnemu "Polityki" Jerzemu Baczyńskiemu i prezesowi Fundacji na rzecz Nauki Polskiej prof. Maciejowi Żyliczowi za wieloletnie wspieranie młodych talentów i umożliwienie im rozwoju kariery naukowej.

"Aby lepiej wsłuchiwać się w głos młodych wybitnych uczonych planuję powołanie Rady Młodych Naukowców jako gremium doradczego i opiniodawczego dla ministra w sprawach polskiej nauki i szkolnictwa wyższego" - zapowiedziała minister Barbara Kudrycka.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z ciekawostek