60 doktorantów z pomorskich uczelni wyższych odebrało stypendia naukowe


60 doktorantów z pomorskich uczelni wyższych odebrało stypendia naukowe: artykuł nr 6554

2009-12-29 03:16:24 Ciekawostki

60 doktorantów z pomorskich uczelni wyższych odebrało stypendia naukowe w wysokości 30 tysięcy złotych każde. Dofinansowanie przyznano w ramach II edycji programu ?InnoDoktorant ? stypendia dla doktorantów?.

Najwięcej nagrodzonych - aż 34 - pochodzi z Politechniki Gdańskiej.

Wśród stypendystów znajdują się również doktoranci Uniwersytetu Gdańskiego, Instytutu Maszyn Przepływowych Polskiej Akademii Nauk, Instytutu Budownictwa Wodnego PAN i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Środki finansowe otrzymały również trzy osoby, które nie znalazły się na liście nagrodzonych.

Jak informują przedstawiciele Politechniki Gdańskiej, zgromadzonych w Gdańskim Parku Naukowo-Technologicznym stypendystów przywitał Jan Kozłowski, marszałek województwa pomorskiego. ?Stypendia z projektu InnoDoktorant przyznajemy po raz drugi. Stanowią one kolejne ogniwo w promocji innowacyjności w naszym regionie. Liczymy na to, że pieniądze zainwestowane w doktorantów pozwolą szybciej i lepiej realizować im naukowe pomysły. Czekamy także na praktyczne wdrożenia? ? mówił Kozłowski.

Na konkurs ogłoszony przez Zarząd Województwa Pomorskiego nadesłano w tym roku 164 wnioski, a do dalszej oceny merytorycznej dopuszczono 160. Spośród nich komisja konkursowa pod kierunkiem Włodzimierza Szordykowskiego - dyrektora Departamentu Rozwoju Gospodarczego - wytypowała 60 zwycięzców.

Jak podaje PG, zdobywcy stypendiów InnoDoktorant mają całkowitą swobodę w sposobie wydania przyznanych im pieniędzy. Konkurs nie przewiduje konieczności przedstawienia żadnych rachunków na dowód odpowiedniego wykorzystania funduszy. Jedynym celem stypendiów jest bowiem wsparcie finansowe młodego środowiska naukowego tak, aby doktoranci mogli spokojnie prowadzić swe badania, bez konieczności ciągłego ?dorabiania? poza uczelnią.

Projekt InnoDoktorant realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 8.2.2 ?Regionalne Strategie Innowacji?. 85 proc. sumy przeznaczonej na konkurs stanowi dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego, 7,5 proc. kosztów pokrywa budżet państwa, a resztę - budżet samorządu województwa pomorskiego. Do końca okresu finansowania 2007-2013 szanse na stypendia ma jeszcze 93 doktorantów.

Zgodnie z regulaminem o wsparcie finansowe mogą ubiegać się osoby, mające otwarte przewody doktorskie na uczelniach publicznych województwa pomorskiego, które są uprawnione do nadawania stopnia naukowego doktora. Praca doktorska powinna zaś dotyczyć dziedzin naukowych, istotnych dla rozwoju innowacyjności regionu.
Wyróżnieni doktoranci zajmują się więc dyscyplinami naukowymi takimi jak: matematyka, nauki przyrodnicze, informatyka, biotechnologia, chemia leków, nanotechnologia, automatyka, robotyka.

Dzięki uprzejmości: PAP - Nauka w Polsce