Powiększone Zielone Płuca Polski


Powiększone Zielone Płuca Polski: artykuł nr 484

2005-03-31 19:53:54 Ochrona środowiska

Przystąpienie do Porozumienia Zielone Płuca Polski nowych sygnatariuszy oznacza organizacyjne podwojenie jego potencjału - uważa marszałek województwa podlaskiego, przewodniczący Rady Programowej Porozumienia Janusz Krzyżewski. Do porozumienia dołączyło w środę pięciu nowych sygnatariuszy.

Obszar Zielonych Płuc Polski znajduje się w północno-wschodniej części Polski i wynosi ponad 60 tys. km kw. (prawie 20 proc. powierzchni kraju). Obejmuje tereny województw podlaskiego i warmińsko-mazurskiego oraz część województw kujawsko-pomorskiego, mazowieckiego i pomorskiego. Na obszarze tym są rejony o cennych walorach kulturowych i przyrodniczych, m.in. Puszcza Białowieska i Bagna Biebrzańskie.

Do porozumienia w sprawie współdziałania na rzecz zrównoważonego rozwoju oraz promocji obszaru Zielone Płuca Polski z zachowaniem jego różnorodności biologicznej i tożsamości kulturowej, zwanego Porozumieniem Zielone Płuca Polski, przystąpiły w środę: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Białymstoku i Toruniu, Fundacja Ekofundusz i Bank Ochrony Środowiska.

Ideą Zielonych Płuc Polski jest przede wszystkim artykułowanie potrzeby zrównoważonego rozwoju na tym obszarze. "Respektując wymogi środowiska, trzeba jednak respektować również potrzeby ludzi zamieszkałych na tym obszarze, popierać rozwój gospodarczy z jednoczesnym rozwojem ekologicznym i społecznym" - podkreśla Krzyżewski.

Porozumienie jest kontynuacją wcześniejszych umów dotyczących obszaru Zielonych Płuc Polski, które podpisano kolejno 13 maja 1988 r. w Białowieży, 21 grudnia 1990 r. w Olsztynie i 26 listopada 2001 r. w Łańsku (woj. warmińsko-mazurskie). W grudniu 2004 r. do porozumienia przystąpiły województwa: podlaskie, pomorskie, kujawsko-pomorskie, warmińsko-mazurskie oraz Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska.

"Obszar Zielonych Płuc Polski, z racji swych walorów i położenia w pobliżu granic Polski z Rosją, Litwą i Białorusią, może stać się wzorcową strefą bezpieczeństwa ekologicznego i obszarem przyjaznej współpracy regionalnej w Europie, mającej na uwadze zrównoważony rozwój obszaru północno-wschodniej Polski" - czytamy w porozumieniu.

Sygnatariusze podkreślają, że porozumienie ma otwarty charakter i liczą na przystępowanie do niego kolejnych organizacji.

Dzięki uprzejmości: PAP - Nauka w Polsce, Bogusława Szumiec-Presch

31 marca 2005

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z ochrony środowiska