Leśnictwo uznane za największe zagrożenie dla ostoi dzikiej flory Europy środkow


Leśnictwo uznane za największe zagrożenie dla ostoi dzikiej flory Europy środkow: artykuł nr 778

2005-06-03 15:34:12 Leśnictwo

Stowarzyszenie Plantlife International opublikował listę 796 obszarów kluczowych dla ochrony flory 7 krajów Europy środkowo-wschodniej (Białorusi, Czech, Estonii, Polski, Rumunii, Słowacji i Słowenii). Miejsca te, określane jako ostatnie ostoje dzikiej przyrody europejskiej, uznane zostały za tereny ważne dla ochrony dzikiej flory o randze międzynarodowej. Aż 170 z nich nie jest objęte żadną formą ochrony.

Najpowszechniejsze zagrożenia to: leśnictwo (na 44% obszarów), turystyka (na 38%), rolnictwo (na 29%). Mniejsze znaczenie ma urbanizacja, transport, gatunki inwazyjne.

Źródło: www.lonicera.hg.pl i Experts fear for Europe's plants (BBC News).

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z leśnictwa