Fundacja Ja Wisła zaprasza na rajd rowerowy


Fundacja Ja Wisła zaprasza na rajd rowerowy: artykuł nr 1112

2005-08-20 01:14:25 Ciekawostki

21 sierpnia o godzinie dwunastej, z drewnianego mostka na Cyplu Czerniakowskim wyrusza drugi rajd rowerowy z cyklu Kryterium Wisły. Zamiarem organizatora, Przemysława Paska z Fundacji Ja Wisła jest ukazanie Warszawiakom piękna nadwiślańskiej dzikiej przyrody oraz zwrócenie uwagi władz miasta na konieczność zagospodarowania tych terenów zgodnie z zasadami ekologii. Planowana trasa, długości ok. 50 km, prowadzi ścieżkami położonymi najbliżej rzeki, meandruje przez wszystkie mosty.

Uczestnicy zwiedzą warszawskie porty, mogą wykąpać się przy Grubej Kaśce, przemierzą rzekę promem w Łomiankach. Zobaczą też miejsca, w których rzeka ulega dewastacji, np. kolektor burakowski lub wysypisko w Golędzinowie, gdzie wysypuje się śmieci wprost do wody.

Zamierzeniem twórców Fundacji "Ja Wisła" jest udostępnienie Warszawiakom zapomnianego Portu Czerniakowskiego - poprzez stworzenie tam zadbanej plaży, przystani turystycznej, wypożyczalni kajaków. Stworzenie tu Skansenu Rzeki Wisły, z zabytkowymi śródlądowymi statkami oraz remont stuletnich bulwarów i niszczejącej pochylni Stoczni Czerniakowskiej to plany, których celem jest zachowanie nadwiślańskiego dziedzictwa kulturowego.

Dzięki uprzejmości: PAP - Nauka w Polsce, Marta Stankiewicz

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z ciekawostek