Miliony utopione w betonie


Miliony utopione w betonie: artykuł nr 2663

2006-06-07 12:08:50 Ekologia

W ciągu kilku ostatnich lat polski rząd wydał kilkaset milionów euro na tzw. „działania przeciwpowodziowe”, większość z tej sumy na Podkarpaciu i w Małopolsce. Ostatnie powodzie po raz kolejny udowodniły, że regulacje i prostowanie koryt rzecznych bezpieczeństwa powodziowego jednak nie zwiększają. WWF, międzynarodowa organizacja ekologiczna, ostrzega, że dalsze przyspieszanie odpływu na dopływach Wisły może zakończyć się, przy następnym wezbraniu, zalaniem warszawskiego Tarchomina i Saskiej Kępy czy toruńskiego Bulwaru Filadelfijskiego.

formie kredytu przez Europejski Bank Inwestycyjny po powodzi w 2001 r. rząd polski wydał bez żadnego kompleksowego programu zagospodarowania tych środków. Znaczna ich część została wykorzystana do sfinansowania niepotrzebnej regulacji rzek.

WWF apeluje, by zaniechać topienia środków w bezkrytycznym prostowaniu i kanalizowaniu rzek, gdyż potęguje to zagrożenie terenów położonych poniżej. Ponadto, utrzymanie stopni, tam i innych budowli regulacyjnych jest bardzo kosztowne - wymagają one ciągłego odbudowywania po kolejnych wezbraniach. Niewątpliwą ilustracją nieefektywności zabudowy hydrotechnicznej są ostatnie powodzie na południu Polski. Rzeki, których regulacja pochłonęła duże fundusze, takie jak Stradomka czy Biała Tarnowska, wylały powodując duże straty. Fala powodziowa dotarła szybko do Wisły a teraz zmierza w kierunku Warszawy.

„Zamiast wydawać fundusze unijne na kolejne zbiorniki retencyjne, kilometry nowych wałów i niszczenie naturalnych dolin rzecznych, należy przeznaczyć znaczące środki na odsuwanie obwałowań od koryt rzecznych, likwidację wałów, które niczego nie chronią, wykupy gruntów na potrzeby zwiększenia powierzchni retencyjnej w dolinach, dopłaty dla rolników, którzy zgodzą się, aby ich użytki zielone były zalewane, zalesienia - szczególnie w górach i na terenach podgórskich, odtwarzanie mokradeł – naturalnych gąbek, które przetrzymują opady,” postuluje Jacek Engel, kierownik programu „Wody śródlądowe” w WWF Polska.

Źródło: WWF Polska

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z ekologii