Podsumowanie tegorocznej matury


Podsumowanie tegorocznej matury: artykuł nr 1147

2005-08-26 13:29:22 Szkoła

Dolnośląscy uczniowie znaleźli się na szarym końcu w rankingu wyników uzyskanych z nowej matury. - To nie nasza wina - mówią dyrektorzy szkół ponadgimnazjalnych i domagają się zmiany systemu edukacji w Polsce. Zdaniem dyrektorów szkół średnich trzeba powrócić do czteroletniego nauczania w liceach. Pytanie: komu zabrać ten rok? Podstawówkom czy gimnazjom. W ubiegłym roku wprowadzono obowiązkowe nauczanie sześciolatków.

Dlatego dyrektorzy liceów chcą, aby o jeden rok skorcić naukę w podstawówkach a wydłużyć naukę w szkołach ponadgimnazjalnych tak aby był czas na przerobienie materiału i powtórki.

Wiadomo już, że w przyszłym roku matury będą trwały krócej, egzaminy ustne i pisemne maja odbywać się w tym samym czasie. Uczeń będzie miał też mniej przedmiotów do wyboru.

Nowy, zewnętrzny sposób sprawdzania wiedzy pokazał, jak wiele jest jeszcze do zrobienia. Jednak nauczyciele i dyrektorzy bardziej niż o tym jak poprawić wyniki maturzystów w przyszłym roku chcą rozmawiać o konieczności usprawnienia matur.

Źródło: TVP3, Ewelina Jamińska

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z szkół