MENiS i KRASP: przyszłoroczna rekrutacja na studia do końca lipca


MENiS i KRASP: przyszłoroczna rekrutacja na studia do końca lipca: artykuł nr 1185

2005-09-05 14:25:51 Szkoła

W przyszłym roku uczelnie przeprowadzą rekrutację na studia do końca lipca 2006 - ustalono podczas spotkania kierownictwa Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu oraz prezydium Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP) , organizacji zrzeszającej rektorów ok. 100 największych uczelni państwowych. W weekend w Ośrodku Leśnym SGGW w Rogowie (Łódzkie) obradowało prezydium KRASP. Rektorzy rozmawiali m.in. o nowej maturze i Prawie o szkolnictwie wyższym.

Minister edukacji narodowej i sportu Mirosław Sawicki oraz przewodniczący KRASP prof. Tadeusz Luty poinformowali, że do końca grudnia tego roku senaty wyższych uczelni dokonają reasumpcji (ponownego przyjęcia po wprowadzeniu ewentualnych korekt) swoich wcześniejszych uchwał dotyczących zasad rekrutacji na studia w 2006 roku. Związane jest to przede wszystkim z pozytywnymi doświadczeniami z nowej matury 2005, którą coraz więcej uczelni chce uznawać za jedyną podstawę naboru na studia.

Obecni na posiedzeniu prezydium KRASP przedstawiciele MENiS zobowiązali się także do szybszego niż w 2005 roku wydania świadectw maturalnych. Matury mają także trwać znacznie krócej.

Wyniki matur trafią w przyszłym roku do szkół wyższych w formie elektronicznej do 10 lipca; trzeba się liczyć z tym, że świadectwa dojrzałości w tradycyjnej formie zostaną wydrukowane później - podkreślił minister edukacji.

Późniejsze niż w ubiegłym roku szkolnym wydanie dokumentów spowodowane jest tym, że w maju w przyszłym roku maturę będzie zdawało prawie dwa razy więcej osób niż w 2005 r.

"Rok temu mieliśmy trochę ponad 300 tys. uczniów, w tym roku szkolnym do matury przystąpi prawie 500 tys. osób. Nie ma więc fizycznej możliwości, by matura trwała krócej, a świadectwa zostały wydane szybciej" - wyjaśnił minister Mirosław Sawicki.

Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym weszła w życie 1 września. Zgodnie z nią podstawą rekrutacji na studia jest nowa matura, a dodatkowe egzaminy wstępne mogą być organizowane jedynie za zgodą ministra edukacji. Początkowo minister edukacji miał nadzieję, że namówi rektorów na przesunięcie rekrutacji na studia z lipca na jesień. "Udało się przesunąć terminy na połowę lipca, rekrutacja będzie trwała od 15 do 31 lipca. Taki termin mnie satysfakcjonuje, będziemy mieli wystarczająco dużo czasu, by sprawdzić matury i podać ich wyniki" - powiedział Sawicki.

Prezydium KRASP zdecydowało także o nawiązaniu bliższej współpracy z uniwersytetami francuskimi. Rektorzy z obu krajów chcą, by powstał wspólny program studiów umożliwiający uzyskanie podwójnego dyplomu magisterskiego.

Rektorzy nadal chcą także współpracować z uczelniami na Wschodzie. Cały czas trwają prace nad tworzeniem Wschodnioeuropejskiej Sieci Uniwersytetów, obejmującej obecnie uczelnie z Białorusi, Czech, Litwy, Polski, Rosji, Słowacji i Ukrainy. W ramach sieci organizowane mają być m.in. wymiany studentów, wspólne badania naukowe.

Dzięki uprzejmości: PAP - Nauka w Polsce, Magdalena Kozińska

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z szkół