Starorzecze należy ochronić


Starorzecze należy ochronić: artykuł nr 1193

2005-09-06 16:46:02 Ekologia

Zagrożony teren ma charakter naturalnego, typowego starorzecza powstałego z zakola rzeki. Znajduje się ono pod Kruhelem Małym, w miejscu, które posiada wyjątkowe położenie względem Karpat - tu rzeka znajduje się u wylotu z pasma łuku Karpat. Starorzecze rozciąga się na długości około jednego kilometra, w pasie nabrzeża o 100-metrowej szerokości. Jest to też jedyny większy podmokły teren z dostępem do otwartego lustra wody w mieście, gdzie zatrzymują się wędrowne ptaki. Najcenniejszym i najrzadszym gatunkiem, jaki możemy spotkać w starorzeczu jest derkacz.

Inną atrakcją tego obszaru są odbywające się tutaj gody płazów (żaby trawnej, żaby moczarowej, rzekotki drzewnej). Obszar ten jest również ważnym terenem rozrodu innych gatunków zwierząt, m.in. bobra europejskiego.

Niestety na mapach miejskich ten teren jest oznaczony jako teren usługowy. To potencjalne zagrożenie dla tego miejsca, które musiałoby zostać osuszone, gdyby zechciano je zagospodarować.
Przeciwko inwestowaniu w starorzeczu, oprócz utraty wysokich walorów przyrodniczych, przemawiają następujące argumenty: ogromny koszt osuszenia i podniesienia terenu oraz ingerencja w położone na obszarze starorzecza ogródki działkowe. Władze miasta nie mają jeszcze jasno sprecyzowanych planów w kwestii przyszłości starorzecza. Jego zagospodarowanie to na razie tylko luźna koncepcja. Przemyski park sportowo-rozrywkowy jest już budowany, powstaje wyciąg, który budzi wątpliwości, mają powstać boiska, kąpieliska, place zabaw dla dzieci, ścieżki zdrowia. Wszystkie te obiekty, z wyjątkiem wyciągu, znajdować się będą w pobliżu i na terenie starorzecza.

Więcej na stronie: pracownia.org.pl

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z ekologii