Dwa miliony studentów rozpoczyna naukę


Dwa miliony studentów rozpoczyna naukę: artykuł nr 1281

2005-10-02 16:10:27 Szkoła

Prawie 2 mln studentów rozpoczynają nowy rok akademicki, ok. 300 tys. z nich będzie studiować na pierwszym roku w szkołach państwowych. "Na razie udało nam się zebrać dane z uczelni państwowych: na pierwszy rok studiów przyjęto 297 tys. osób, 189 tys. z nich będzie uczyło za darmo na studiach dziennych, reszta na wieczorowych i zaocznych" - informuje rzecznik ministerstwa edukacji Mieczysław Grabianowski. Nowością w tym roku akademickim jest przywrócenie stypendiów na wyżywienie i akademik. W ubiegłym roku studenci nie otrzymywali ich.

Obok dwóch nowych stypendiów funkcjonować będzie także tradycyjne stypendium socjalne. Wysokość dochodu, który uprawniać będzie do otrzymania takiej pomocy, ustala rektor. W tym roku po raz pierwszy decyzje rektora w sprawie limitu dochodu zostały ograniczone ustawowo. W ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym zapisano, że rektor nie może ustalić granicy dochodu niższej niż 316 zł i wyższej niż 569 zł netto. Oznacza to, że każdy student, którego miesięczne dochody nie przekroczą 316 zł, dostanie pomoc materialną.

W tym roku akademickim obowiązuje także nowa ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym. Ustawa dostosowała polskie uczelnie do wymogów zapisanych w tzw. Deklaracji Bolońskiej, dokumencie, który reguluje zasady działania europejskiej przestrzeni edukacyjnej. Ponieważ większość szkół europejskich działa w oparciu o takie same rozwiązania, studenci bez kłopotu będą mogli np. przez semestr lub dwa studiować w innym kraju.

Ustawa wprowadziła podział studiów na trzy stopnie: studiami I stopnia będą studia licencjackie i inżynierskie, II stopnia - takie, które kończą się magisterium, a III stopnia - doktoratem.

Ustawa reguluje także kwestie plagiatów. W przypadku podejrzenia o plagiat w pracach dyplomowych rektor będzie natychmiast wszczynał postępowanie wyjaśniające, a gdy podejrzenie okaże się zasadne - będzie wstrzymywał nadanie tytułu lub stopnia naukowego. Postępowanie dyscyplinarne z mocy prawa będzie wszczynane także wobec pracowników naukowych podejrzewanych o plagiat, korupcję, płatną protekcję czy inne oszustwo naukowe.

W Polsce jest ok. 400 wyższych uczelni, uczy się na nich prawie 2 mln studentów.

Dzięki uprzejmości: Nauka w Polsce - Magda Kozińska

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z szkół