Chroniąc gatunki, przeciwdziałamy ubóstwu


Chroniąc gatunki, przeciwdziałamy ubóstwu: artykuł nr 2157

2006-03-22 19:45:44 Ekologia

Według nowego raportu WWF, ochrona zagrożonych gatunków zwierząt prowadzi do zmniejszenia ubóstwa i poprawy warunków życia ludzi, mieszkających tam, gdzie zostały podjęte działania ochronne. Raport opisuje sześć przykładów ochrony gatunkowej, prowadzonych przez WWF, które pomogły wyeliminować zjawiska ubóstwa i głodu, przyczyniając się do rozwoju terenów wiejskich w Chinach, Indiach, Kostaryce, Namibii, Nepalu i Ugandzie. Opisywane przypadki dowodzą, że ochrona zagrożonych gatunków i ich siedlisk oznacza lepszą ochronę lasów, wód śródlądowych i obszarów morskich.

W rezultacie miejscowa ludność ma ułatwiony dostęp do zasobów naturalnych i czystej wody. A to zwiększa jej dochody i prowadzi do wzrostu świadomości społecznej w zakresie edukacji, praw kobiet i zdrowia.

Według raportu, ważnym źródłem dochodu lokalnych społeczności są projekty z zakresu ekoturystyki, oparte na obserwacji zwierząt w naturze np. goryli górskich, pand albo żółwi morskich. Wiedza o trasach wędrówek zwierząt pomaga również we właściwym planowaniu zagospodarowania użytków rolnych.

Bardzo często, do wyginięcia zagrożonych gatunków przyczyniają się te same czynniki, które wpływają na wzrost poziomu ubóstwa – mówi dr Susan Lieberman, Dyrektor Programu WWF 'Ochrona gatunków’ - Ten raport dostarcza dowodów, że chroniąc zagrożone gatunki pomagamy ludziom.

Projekt ochrony żółwi morskich w Tortuguero (Kostaryka), nie tylko doprowadził do wzrostu ich liczby, ale przede wszystkim wpłynął na ożywienie gospodarcze w regionie. Było ono wynikiem większych wpływów z turystyki, uzależnionej od przetrwania zagrożonego gatunku.

Całość na stronach WWF Polska

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z ekologii