Liczenia ptasich par


Liczenia ptasich par: artykuł nr 2795

2006-06-20 20:36:49 Zoologia

Przyrodnicy z Parku Narodowego Ujście Warty są w trakcie liczenia ptasich par, odchowujących młode na tym obszarze - informuje dyrektor parku Konrad Wypychowski. W tym roku w naszym parku czaple białe odchowują już młode, lęgi prowadzą też prawdopodobnie czaple nadobne, które rzadko zakładają gniazda na tym terenie - mówi. Warunki dla kilkudziesięciu gatunków ptaków odchowujących tam pisklęta, w tym wielu chronionych, są obecnie bardzo dobre. Woda opadła, na łąkach i w płytkich kanałach pokarmu jest pod dostatkiem - podkreśla dyrektor.

„W związku z okresem lęgowym niektóre rejony parku nadal są zamknięte dla turystów i wędkarzy, wstrzymany jest tam również wypas bydła i koni. Tak będzie do połowy lipca” – zaznacza.

Niektóre miejsca w parku nadal będą niedostępne dla ludzi, ponieważ powoli rozpoczyna się kolejny ważny etap w życiu ptaków, pierzenie. Ptaki blaszkodziobe, jak gęsi lub kaczki, pierzą się raz do roku – samice w okresie inkubacji jaj, a samce po wyprowadzeniu lęgów.

Obecnie w parku zaczęły zmieniać pióra żurawie, których liczbę szacuje się na ok. 150. Niebawem zaczną się pierzyć kaczory, które już koncentrują się na tym terenie. Jak mówi Wypychowski, okres ten jest szczególnie niebezpieczny dla wszystkich ptaków latających; są one wówczas bezbronne, gdyż po utracie starych piór przez 3-4 tygodnie nie będą zdolne do lotu.

„Z tego powodu ptaki chowają się zaroślach i krzakach. Miejsca te są wówczas objęte ścisłą ochroną, co oznacza zakaz wstępu dla turystów i wędkarzy” – zastrzegł Wypychowski.

Park Narodowy „Ujście Warty” obejmuje obszar unikatowych terenów podmokłych, rozległe łąki i pastwiska, należące do najważniejszych w Polsce ostoi ptaków wodnych i błotnych.

Na obszarze Parku stwierdzono obecność ponad 250 gatunków ptaków, lęgi prowadzi tam ponad 170 z nich. 64 gatunki występujące w Ujściu Warty są chronione tzw. Dyrektywą Ptasią, z tej liczby 31 gatunków prowadzi tam lęgi.

PAP - Nauka w Polsce, Marcin Rynkiewicz

Dzięki uprzejmości: PAP Nauka w Polsce

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z zoologii