Posiedzenie inauguracyjne Rady Nauki


Posiedzenie inauguracyjne Rady Nauki: artykuł nr 5822

2008-06-27 01:00:22 Ciekawostki

Minister nauki i szkolnictwa wyższego, prof. Barbara Kudrycka wręczyła nominacje członkom Rady Nauki drugiej kadencji podczas posiedzenia inauguracyjnego, które odbyło się w siedzibie urzędu. W uroczystości wzięli również udział podsekretarze stanu w MNiSW, prof. Grażyna Prawelska-Skrzypek oraz prof. Jerzy Duszyński.

Minister nauki i szkolnictwa wyższego, prof. Barbara Kudrycka powołała:

 • prof. Kazimierza Stępnia na Przewodniczącego Rady Nauki i jednocześnie Przewodniczącego Komitetu Polityki Naukowej i Naukowo-Technicznej,
 • prof. Macieja Zabla na Wiceprzewodniczącego Rady Nauki i jednocześnie Przewodniczącego Komisji Badań na Rzecz Rozwoju Nauki,
 • prof. Henryka Góreckiego na Wiceprzewodniczącego Rady Nauki i jednocześnie Przewodniczącego Komisji Badań na Rzecz Rozwoju Gospodarki,
 • prof. Jerzego Drozda na Przewodniczącego Zespołu Odwoławczego,
 • prof. Janinę Jóźwiak na Wiceprzewodniczącą Komitetu Polityki Naukowej i Naukowo-Technicznej,
 • prof. Zbigniewa Florjańczyka na Wiceprzewodniczącego Komisji Badań na Rzecz Rozwoju Nauki,
 • prof. Andrzeja Szczepańskiego na Wiceprzewodniczącego Komisji Badań na Rzecz Rozwoju Gospodarki,
 • prof. Józefa Spałka na Wiceprzewodniczącego Zespołu Odwoławczego,
 • pozostałych członków organów Rady Nauki.

Lista osób powołanych do organów Rady Nauki w porządku alfabetycznym:

I. KOMITET POLITYKI NAUKOWEJ I NAUKOWO-TECHNICZNEJ:

 1. prof. Leon GRADOŃ
 2. prof. Tomasz JASIŃSKI
 3. prof. Andrzej JELEŃSKI
 4. prof. Janina JÓŹWIAK
 5. prof. Maria KAMIŃSKA
 6. prof. Marcin KAMIŃSKI
 7. prof. Stefan MALEPSZY
 8. prof. Kazimierz STĘPIEŃ
 9. prof. Anna SZANIAWSKA
 10. prof. Henryk SZYMCZAK
 11. prof. January WEINER

II. KOMISJA BADAŃ na RZECZ ROZWOJU NAUKI:

 1. prof. Jerzy BRZEZIŃSKI
 2. prof. Lechosław DWORAK
 3. prof. Zbigniew FLORJAŃCZYK
 4. prof. Tadeusz FILIPEK
 5. prof. Marian HARASIMUK
 6. prof. Krzysztof JAJUGA
 7. prof. Adam JAKUBOWSKI
 8. prof. Andrzej JERZMANOWSKI
 9. ks. prof. Łukasz KAMYKOWSKI
 10. prof. Michał KAROŃSKI
 11. prof. Henryk KORONIAK
 12. prof. Andrzej KOSTRZEWSKI
 13. prof. Leszek KUBICKI
 14. prof. Andrzej LIBIK
 15. prof. Ryszard NYCZ
 16. prof. Wojciech NAWROCIK
 17. prof. Aleksander PAŁKA
 18. prof. Zygmunt PEJSAK
 19. prof. Wojciech PRZETAKIEWICZ
 20. prof. Zbigniew SIEROTA
 21. prof. Ryszard SOSNOWSKI
 22. prof. Antoni SUŁEK
 23. prof. Marian SZAMATOWICZ
 24. prof. Eugeniusz ŚWITOŃSKI
 25. prof. Ryszard TADEUSIEWICZ
 26. prof. Maciej ZABEL
 27. prof. Barbara ŚWIĄTEK-ŻELAZNA
 28. prof. Waldemar ŻUKOWSKI
   

III . KOMISJA BADAŃ na RZECZ ROZWOJU GOSPODARKI:

 1. prof. Tadeusz BOŁD
 2. prof. Lesław BRUNARSKI
 3. prof. Gabriel FORDOŃSKI
 4. prof. Jerzy GINALSKI
 5. prof. Henryk GÓRECKI
 6. dr hab. Roman HAUSER
 7. prof. Eugeniusz HERBUT
 8. prof. Włodzimierz JANKE
 9. prof. Zofia KĘDZIOR
 10. prof. Zdzisława LIBUDZISZ
 11. prof. Krzysztof MARCHELEK
 12. prof. Krzysztof MARLICZ
 13. prof. Bolesław MAZUREK
 14. prof. Jerzy MERKISZ
 15. prof. Jarosław MIZERA
 16. prof. Włodzimierz PRZYBYLSKI
 17. prof. Eugeniusz RATAJCZYK
 18. dr Józef SAS
 19. dr Aleksander SOBOLEWSKI
 20. prof. Andrzej SZCZEPAŃSKI
 21. prof. Marian SZCZEREK
 22. dr Romuald TALAREK
 23. prezes Wojciech LUBIEWA-WIELEŻYŃSKI
 24. prof. Wojciech WITKIEWICZ
 25. prof. Marian WNUK

IV. ZESPÓŁ ODWOŁAWCZY:

 1. prof. Jacek BANASZKIEWICZ
 2. prof. Tadeusz CHMIELNIAK
 3. prof. Jerzy DROZD
 4. prof. Ryszard LASKOWSKI
 5. prof. Józef SPAŁEK

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z ciekawostek