W Krakowie powstaje Małopolskie Centrum Biotechnologii


W Krakowie powstaje Małopolskie Centrum Biotechnologii: artykuł nr 335

2005-02-13 01:49:00 Biotechnologia

Projektowane Małopolskie Centrum Biotechnologii będzie miało za zadanie organizację pozyskiwania i przepływu środków, urządzeń, ludzi oraz informacji w celu umożliwienia sprawnego procesu komercjalizacji myśli naukowej. Założono inwestowanie w aparaturę z wykorzystaniem już istniejących budynków. Pozwoli to na maksymalnie efektywną alokację spodziewanych środków uzyskanych z funduszy strukturalnych.

W pierwszym etapie inwestowania wybrano te pola aktywności badawczej gdzie już istniejące związki z przemysłem dają gwarancję wysokiego stopnia wykorzystania zakupionych urządzeń i aparatury.

W drugim etapie konieczne będzie uzupełnienie parku sprzętowego o kolejne aparaty uzupełniające dla urządzeń funkcjonujących w ramach Centrum. Wymagać to będzie odpowiednich nakładów finansowych lecz pozwoli na jeszcze skuteczniejsze zarządzanie aparaturą jak również osiągnięcie tzw. „efektu skali” tj. możliwość zaproponowania jeszcze tańszego, szerszego i szybszego świadczenia usług dla przemysłu biotechnologicznego.

Małopolskie Centrum Biotechnologiczne jest odpowiedzią na zapotrzebowanie tak przedsiębiorców jak i naukowców jako efektywna platforma komunikacji między skoncentrowaną sferą naukowo-badawczą a biznesem biotechnologicznym

Koordynatorem przedsięwzięcia jest prof. dr hab. Kazimierz Strzałka z Wydziału Biotechnologii UJ

Źródło: http://www.biotechnologia.com.pl/index.php?sectionID=8&show=1410891291

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z bitechnologii