Nickel BioCentrum - nowoczesne Centrum Biotechnologii


Nickel BioCentrum - nowoczesne Centrum Biotechnologii: artykuł nr 6808

2010-05-26 23:29:18 Biotechnologia

W styczniu 2011 r. w podpoznańskich Złotnikach ruszy budowa Nickel BioCentrum. W ciągu 12 miesięcy na terenie Nickel Technology Park Poznań powstanie nowoczesne, spełniające europejskie standardy biobezpieczeństwa, Centrum Biotechnologii. Inwestycja o wartości 21,5 mln zł otrzymała w maju br. dofinansowanie z funduszy unijnych przeznaczonych na wspieranie innowacyjnych przedsięwzięć w Wielkopolsce. Nickel BioCentrum ma skupiać polskie i zagraniczne podmioty działające w branży biotechnologicznej.

Projekt Nickel BioCentrum to kolejny etap konsekwentnego rozwoju Nickel Technology Park Poznań (NTPP), pierwszego niepublicznego parku technologicznego w Polsce. Jego realizacja pozwoli stworzyć trzeci, obok Łodzi i Krakowa, silny ośrodek wspierający rozwój polskiej biogospodarki. Przemysł biotechnologiczny staje się bowiem jednym z kluczowych sektorów warunkujących dalszy rozwój gospodarczy świata. Wg raportu OECD z 2009 r. biotechnologia może pomóc w rozwiązaniu wielu problemów zdrowotnych i środowiskowych, z którymi będziemy musieli się zmierzyć w najbliższych dziesięcioleciach.

Twórcy NTPP mają nadzieję, iż powstające w Parku Centrum Biotechnologii przyczyni się do likwidacji barier hamujących rozwój tej dziedziny w naszym kraju. Projekt od samego początku przygotowywano w ścisłej współpracy z przedstawicielami polskiego biosektora. W 2009 r. NTPP przeprowadził cykl warsztatów biotechnologicznych z udziałem biofirm, instytucji otoczenia biznesu oraz poznańskich naukowców. Listy poparcia dla powstania Nickel BioCentrum podpisały m.in. takie firmy jak: BioContract, AdvaChemLab, Novazym, Nuscana. Biotechnika Laboratoryjna, Biogaz Zeneris czy Read-Gene.

Podmioty, które zdecydują się zlokalizować swoją działalność w podpoznańskim Nickel BioCentrum, będą miały do dyspozycji nowoczesny obiekt o powierzchni ok. 4 tys. m2. Znajdą się w nim przygotowane specjalnie na potrzeby biobiznesu powierzchnie biurowe i laboratoryjne pod wynajem oraz profesjonalnie wyposażone, dostępne dla wszystkich najemców laboratoria - tzw. core facilities. Przewidziana w projekcie specjalistyczna baza laboratoryjna  będzie spełniać standardy europejskie i wymogi biobezpieczeństwa klasy II, z możliwością podniesienia do klasy III. W budynku powstaną również sale konferencyjne, magazyny oraz pomieszczenia socjalne.

Zapraszamy do współpracy polskie firmy biotechnologiczne na wszystkich etapach rozwoju oraz podmioty zagraniczne, z którymi chcemy realizować w Nickel BioCentrum innowacyjne bioprojekty ? twierdzi Dagmara Nickel, prezes i twórca NTPP - Dzięki naszemu dotychczasowemu doświadczeniu oraz posiadanym zasobom jesteśmy także przygotowani na wspieranie procesu komercjalizacji nowych pomysłów badawczych dotyczących biogospodarki. Ich twórców będziemy mogli wspomagać w kluczowych dla sukcesu danego przedsięwzięcia obszarach: finansowym i zarządczym.

Nickel BioCentrum ma szansę stać się w przyszłości aktywną platformą współpracy firm biotechnologicznych, zespołów naukowych oraz instytucji otoczenia biznesu w zakresie wymiany informacji, wiedzy oraz transferu innowacyjnych technologii. Przy Centrum powołana zostanie Rada Naukowa, która będzie merytorycznie wspierać nowe pomysły badawcze realizowane w podpoznańskim ośrodku. W jej pracach mają aktywnie uczestniczyć przedstawiciele środowisk akademickich i naukowych Wielkopolski.

Powstanie i rozwój Nickel BioCentrum pozwoli stworzyć w Polsce nowe miejsca pracy dla absolwentów kierunków biotechnologicznych, którzy do tej pory w większości szukali zatrudnienia zagranicą. Przed studentami pojawi się natomiast możliwość odbywania staży w działających w NTPP biofirmach.

Podpoznańskie Centrum Biotechnologii wydaje się być projektem unikalnym na skalę krajową, przede wszystkim ze względu na kompleksowość zakładanych działań i usług. Poza wynajmem specjalistycznej, indywidualnie przygotowanej infrastruktury, bardzo ważnym elementem jego oferty  będzie świadczenie kompleksowych usług w ramach tzw. "jednego okienka". Zlokalizowane w Nickel BioCentrum podmioty uzyskają stały dostęp do specjalistycznej wiedzy w zakresie rozwoju i komercjalizacji produktów czy usług biotechnologicznych, jak również możliwość prowadzenia wspólnych projektów badawczych z innymi firmami z biosektora. Będą mogły korzystać także ze świadczonych w NTPP usług okołobiznesowych (księgowość, outsourcing IT, archiwizacja danych i dokumentów, obsługa prawna, itp.). Ponadto zatrudnieni w Parku fachowcy będą udzielać informacji o możliwych formach finansowania innowacyjnych projektów oraz pomogą w zdobyciu niezbędnego do realizacji przedsięwzięcia kapitału.

Projekt BioCentrum po raz pierwszy zaprezentowano branży podczas tegorocznej edycji BioForum, jednej z najważniejszych imprez biotechnologicznych w Europie. Odbywające się od kilku lat w Łodzi Targi stały się  miejscem promującym potencjał biznesowy Europy Środkowej w dziedzinie biotechnologii, farmacji oraz life science.


Nickel Technology Park Poznań (NTPP) - pierwszy w Polsce niepubliczny park technologiczny, powołany do życia  w 2006 roku przez PTB Nickel Sp. z o.o. oraz Nickel Development Sp. z o.o. Łączy w sobie wyzwania związane z realizacją obiektów specjalistycznych oraz dedykowanych z kompetencjami związanymi z business development i transferem innowacji do biznesu. Pierwszy etap inwestycji współfinansowany był ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Nickel Technology Park Poznań to ponad 33 ha terenu pod szeroko rozumiane inwestycje. Około 23.000 m2 zagospodarowanej na dzień dzisiejszy powierzchni to budynki biurowe i hale magazynowe. NTPP oferuje elastyczne warunki wynajmu nowoczesnych powierzchni biurowych, hal magazynowych i w pełni wyposażonych sal konferencyjnych oraz adaptację tych powierzchni do indywidualnych potrzeb klienta. Spółka buduje także obiekty uniwersalne i dedykowane,  w  tym specjalistyczne laboratoria czy clean room?y. Dodatkowo NTPP wspiera swoich klientów przez liczne usługi dodatkowe: doradztwo unijne, usługi Data Center i Outsourcingu IT, obsługę i serwis budynków czy opiekę przedszkolną nad dziećmi pracowników Parku. Nickel Technology Park Poznań w ramach Business Angels oferuje także wsparcie finansowe, prawne i zarządcze potrzebne do wdrożenia innowacji, przeskalowania działalności, uruchomienia nowej usługi czy wprowadzenia nowego produktu na rynek. Na terenie NTPP pracuje już ponad 700 osób, a wśród klientów znajdują się takie firmy jak m.in. Business Consulting Center, 7milowy, Exact Software Poland, Mikrofilm Center - Digital Center, LST - NET, EDP GROUP, Heroal Polska, Paw czy Magellan Software Polska. NTPP jest inicjatorem i współtwórcą szeregu przedsięwzięć mających na celu promocję przedsiębiorczości i innowacyjności, m.in. wraz z poznańską firmą ECDF realizuje projekty "STARTup your life" i "Wiedza do biznesu", a z firmą Business Consulting Center projekt konkursu "Idź po staż". W styczniu br. NTPP otrzymał prestiżowy tytuł "Ten, który zmienia polski przemysł" za rok 2009 za stworzenie pierwszej komercyjnej platformy transferu wiedzy do biznesu oraz inicjatywy społeczne podejmowane przez jego twórców.
www.ntpp.pl


Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z bitechnologii