Ogólnopolskie Forum Studentów Polonijnych


Ogólnopolskie Forum Studentów Polonijnych: artykuł nr 5588

2008-04-03 14:09:24 Szkoła

W dniach 4-6 kwietnia na UMK odbędzie się Ogólnopolskie Forum Studentów Polonijnych. Forum odbędzie się w ramach obchodów uroczystości 15-lecia założenia Uniwersyteckiego Koła Naukowego Miłośników Ziem Kresowych, organizacji zrzeszającej studentów pochodzenia polskiego z krajów byłego ZSRR i tzw. „bloku socjalistycznego”. Obecnie skupia ono ok. 30 studentów z 7 krajów. Forum Studentów Polonijnych w Toruniu ma być najważniejszą częścią uroczystości związanych z obchodami 15-lecia Koła.

Obrady odbywać się będą w Collegium Maius. Na zaproszenie Koła do Torunia przyjeżdża ok. 20 przedstawicieli studentów polonijnych z całej Polski, w obradach weźmie również udział przewodniczący Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą, senator Andrzej Person (absolwent UMK), dyrektor Biura Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej przy MEN dr Bogusław Szymański oraz wiceprzewodniczący Związku Polaków na Białorusi i założyciel Koła - Józef Porzecki. Na otwarcie Forum, 5 kwietnia o godz. 9.30, wykład „Karta Polaka” wygłosi prof. dr hab. Sławomir Kalembka.

Współorganizatorami Forum są: Kujawsko-Pomorski Oddział Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”, Uniwersytet Mikołaja Kopernika i Samorząd Studencki UMK.

UMK

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z szkół